E-zine MO nr. 5 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: '(On)logisch'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: 'Tijd voor maatwerk bij follow-up'
 • Nacontrole op maat bij mammacarcinoom
 • Effect nieuwe medicatie op functioneren brein structureel onderzoeken
 • Wat is de rol van de huisarts en oncologisch verpleegkundige in de nazorg voor kankerpatiënten?
 • Bij het Nationale Kankeroverleverschap Symposium passeerden diverse initiatieven in de zorg voor ex-kankerpatiënten de revue
 • Psychosociale zorg als integraal onderdeel van oncologische zorg
 • Effect nieuwe oncolytica op functioneren brein structureel onderzoeken
 • Kok aan bed in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort
 • Promotieonderzoek: patiënten ervaren barrières bij het uiten van zorgen tijdens een consult
 • Open podium: 'Nazorg in de tweede lijn hoeft niet kostbaar te zijn'
 • Overzicht dissertaties mei en juni 2017
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied
 • Talimogeen laherparepvec (T­-VEC) bij lokaal irresectabel en gemetastaseerd melanoom