Verwijzen voor CAIRO6-studie

Studiecoördinatoren van de CAIRO6-studie verzoeken om potentieel geschikte patiënten niet voor ‘een HIPEC-procedure’ te verwijzen, maar voor ‘verdere behandeling’ of de ‘CAIRO6-studie’.

Ondanks dat de inclusie voor CAIRO6 niet tegenvalt, merken ze namelijk dat patiënten door oncologisch chirurgen en internist-oncologen nog altijd voornamelijk worden verwezen voor 'een HIPEC-procedure'. Dit verwachtingspatroon bij de patiënt maakt het vaak lastig, en soms zelfs onmogelijk, om perioperatieve systemische therapie te bespreken, terwijl er wordt verwacht dat er oncologisch voordeel is van perioperatieve systemische therapie in deze setting.

De CAIRO6-studie is eind eind 2017 gestart in de 9 tertiaire verwijscentra voor de chirurgische behandeling van colorectale peritoneale metastasen. Deze multicenterstudie randomiseert patiënten met een colorectaal carcinoom en resectabele colorectale peritoneale metastasen tussen perioperatieve systemische therapie en cytoreductieve chirurgie met HIPEC (experimentele arm) versus alléén upfront cytoreductieve chirurgie met HIPEC (controle-arm).

Bij vragen over CAIRO6 kan contact worden opgenomen met studiecoördinator Koen Rovers via koen.rovers@catharinaziekenhuis.nl of tel. 040 - 239 63 51. Meer informatie over de studie staat tevens op de website van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG).

website dccg