10e NVMO Nascholing Targeted Therapy ∞

21 april 2016

10e NVMO Nascholing Targeted Therapy ∞

Antropia, Driebergen


De NVMO organiseerde op donderdag 21 april 2016 in Antropia te Driebergen de 10e Nascholing Targeted Therapy. Het programma van het lustrumsymposium bestond uit twee thema’s: immunotherapie en doelgerichte therapie.

Voor het thema immunotherapie lag het accent op diagnostiek en monitoring. Voor het thema doelgerichte therapie werd ingegaan op de specifieke effecten van alternatieve doseringsschema’s en de inzet daarvan bij colorectaal carcinoom, mammacarcinoom en ovariumcarcinoom.

Daarnaast kwam in het kader van de patiëntenparticipatie de patiënt zelf ook aan het woord. Niet in de laatste plaats nodigde de NVMO dit jaar dr. Christophe Le Tourneau van het Institut Curie in Parijs uit om zijn visie op personalized treatment te geven. Le Tourneau is principal investigator van de SHIVA-studie naar personalized medicine in de oncologie.

Prof. dr. Henk Verheul (VUmc, Amsterdam) en prof. dr. Els Witteveen (UMC Utrecht) stelden ook dit jaar het programma samen.

NVMO-leden kunnen de presentaties van de Nascholing Targeted Therapy 2016 bekijken door hier in te loggen.


Accreditatie

De Nascholing Targeted Therapy wordt geaccrediteerd voor de volgende verenigingen:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 5 punten
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) met 6 punten

Congressecretariaat

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
tel. 073 – 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com