Dr. Marloes van Dongen


bestuurslid NVMO
voorzitter jNVMO
internist-oncoloog i.o. en klinisch farmacoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam


Dr. M.G.J. van Dongen (1982) is als internist-oncoloog in opleiding werkzaam bij het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Eerder was ze werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden. Ze promoveerde in 2015 aan de Universiteit Leiden en het Centre for Human Drug Research (CHDR). Daarnaast is ze opgeleid tot klinisch farmacoloog bij het CHDR in Leiden en het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Sinds januari 2016 is zij bestuurslid en sinds april 2017 voorzitter van het jNVMO-bestuur en NVMO-bestuurslid.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2016-2017

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.