Dr. Haiko Bloemendal


lid NVMO-commissie BOM
voorzitter NVMO
internist-oncoloog, Meander Medisch Centrum, Amersfoort


Dr. H.J. Bloemendal, sinds 2005 werkzaam als internist-oncoloog bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Van 2002 tot 2005 was hij als internist-oncoloog werkzaam bij het UMC Utrecht. In 2005 promoveerde hij eveneens in Utrecht op onderzoek naar de rol van humane monoklonale antilichamen bij de behandeling van kanker bij promotoren prof. dr. Emile Voest (medische oncologie) en prof. dr. Ton Logtenberg (immunologie). Momenteel is hij één dag in de week werkzaam bij het UMC Utrecht voor wetenschappelijk onderzoek. Zijn aandachtsgebied binnen de medische oncologie is met name prostaatcarcinoom. Van 2011 tot 2015 was hij achtereenvolgens vicevoorzitter en voorzitter van de medische staf van het Meander Medisch Centrum. In die rol was hij onder meer betrokken bij onderhandelingen over dure geneesmiddelen.


VERKLARING VAN BELANGEN

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: nog in te vullen.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: nog te invullen.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: nog te invullen.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: nog in te vullen.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: nog in te vullen.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: nog in te vullen.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: nog in te vullen.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: nog in te vullen.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: nog in te vullen.