Alet Jansen-Mager

lid commissie Kwaliteit
internist-oncoloog,
Isala, Meppel en Zwolle


A. Jansen-Mager (1977) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde de opleiding medische oncologie bij het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Sinds 2011 werkt zij als internist-oncoloog bij Isala in Meppel en Zwolle. Haar aandachtsgebieden zijn palliatieve zorg, mamma-oncologie, uro-oncologie en gynaecologische oncologie. Op de locatie Meppel richtte zij in 2016 een intramuraal palliatief consultatieteam op. Sinds 2018 maakt zij deel uit van het Forum Visitatorum van de NIV. Sinds november 2018 is ze lid van de NVMO-commissie Kwaliteit. Sinds november 2019 volgt zij de landelijke Kaderopleiding Palliatieve Zorg, die zij in juni 2021 zal afronden.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.