Maurice van der Vorst

lid NVMO-commissie Palliatieve Zorg
internist-oncoloog, Rijnstate, Arnhem


M.J.D.L. van der Vorst (1973) is sinds 2014 als internist-oncoloog werkzaam bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. De studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen rondde hij af in 2000. Hij volgde in het toenmalige VU Medisch Centrum in Amsterdam de opleiding tot internist, waar hij in 2010 de specialisaties hematologie en medische oncologie voltooide. Van 2010 tot 2014 was hij staflid op de afdeling Medische Oncologie van het VU Medisch Centrum, waar hij begon aan zijn promotieonderzoek bij prof. dr. H.M.W. Verheul. Zijn expertisegebieden zijn gynaecologische tumoren, mammacarcinoom en palliatieve zorg. Hij is consulent in het transmurale Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg en tevens SCEN-arts. Sinds 2016 is hij bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg Palliactief. Sinds 2018 is hij bestuurslid van de werkgroep voor palliatieve zorg van de Organisation of European Cancer Institutes (OECI) en maakt hij deel uit van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Kyowa Kirin Pharma, MSD, Pfizer.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Kyowa Kirin Pharma, MSD, Pfizer.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.