Helgi Helgason


lid NVMO-commissie BOM
lid NVMO-commissie DAP
lid redactieraad tijdschrift Medische Oncologie
internist-oncoloog en klinisch farmacoloog, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag


H.H. Helgason (1969) volgde de opleiding interne geneeskunde aan het Medisch Spectrum Twente in Enschede. De opleiding medische oncologie en opleiding klinische farmacologie rondde hij af aan het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Van augustus 2004 tot juli 2007 was hij werkzaam als staflid bij het Antoni van Leeuwenhoek en van augustus 2007 tot juli 2010 bij het Landspitali University Hospital in Reykjavik (IJsland). Sinds augustus 2010 is hij werkzaam bij Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Zijn aandachtsgebieden zijn gastro-intestinale tumoren, uro-oncologie, neuro-oncologie en farmacologie. Tevens was hij van 2006 tot 2020 werkzaam als lid van de Scientific Advice Working Party (SAWP) van de European Medicines Agency (EMA). Tot juli 2019 was hij lid van de webredactie van de NVMO-website en in die hoedanigheid betrokken bij de restyling van de NVMO-website, bij de restyling van de huisstijl van de NVMO en bij nieuwe initiatieven voor e-learning. Sinds januari 2019 is hij lid van de NVMO-commissie Beoordeling Oncologische Middelen (BOM), sinds februari 2019 van de redactieraad van Medische Oncologie en sinds februari 2021 is hij lid van de NVMO-commissie Drug Access Protocol (DAP).


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: Merck.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: Merck.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Merck.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.