Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 26-02-2021
  • E-pubdatum
  • 26-02-2021
  • Bron
  • Medische Oncologie

Nivolumab als tweedelijnsbehandeling bij het plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus

In de hier besproken ATTRACTION-3-studie wordt bij patiƫnten met een gevorderd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus, progressief of refractair op combinatiebehandeling met een fluoropyrimidine- en een platinumderivaat, een statistisch significant betere OS gezien na behandeling met nivolumab dan na docetaxel of paclitaxel (mediane OS: 10,9 versus 8,4 maanden; HR 0,77 [95%-BI: 0,62-0,96]; P = 0,019). Dit verschil voldoet niet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling. Nivolumab geeft minder toxiciteit en een hogere kwaliteit van leven.

  1. Lordick F, Mariette C, Haustermans K, et al; ESMO Guidelines Committee. Oesophageal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2016;27(suppl 5):v50-v57.
  2. Kato K, Cho BC, Takahashi M, et al. Nivolumab versus chemotherapy in patients with advanced oesophageal squamous cell carcinoma refractory or intolerant to previous chemotherapy (ATTRACTION-3): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019;20(11):1506-17.