Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Printdatum
  • 28-4-2017
  • E-pubdatum
  • 28-4-2017
  • Bron
  • Medische Oncologie

NVALT-advies voor immunotherapie bij NSCLC

Sinds de goedkeuring door de EMA van nivolumab voor de indicatie van tweedelijns behandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom is het behandel algoritme van deze ziekte vrijwel continu aan verandering onderhevig. Recentelijk is ook pembrolizumab door de EMA goedgekeurd. De NVALT beschrijft in deze publicatie de plaats van beide middelen in het huidige behandelarsenaal.

Referenties

  1. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Nivolumab bij gevorderd plaveiselcelcarcinoom van de long. Med Oncol 2015;18(6):37-40.
  2. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Nivolumab bij gevorderd niet-plaveiselcelcarcinoom van de long. Med Oncol 2016;19(6):35-8.