Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst Medische Oncologie nummer 3, pp. 12-13
mrt 2020, jaargang 22

Opties voor eerstelijnsbehandeling bij gemetastaseerd RCC

In deze uitgave van Medische Oncologie publiceert de NVMO-commissie BOM twee adviezen die betrekking hebben op de eerstelijnsbehandeling van patiënten met een gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom (RCC): combinatiebehandeling met avelumab-axitinib1 en combinatiebehandeling met pembrolizumab-axitinib2. De scope van de commissie BOM reikt niet zo ver dat zij  ehandeladviezen geeft indien er positieve adviezen zijn voor diverse (combinaties van) middelen. Daarom plaatst de richtlijncommissie Niercelcarcinoom beide adviezen in perspectief.

Referenties

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Eerstelijns combinatiebehandeling met avelumab en axitinib bij het gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol maart 2019 (e-publicatie).
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Eerstelijns combinatiebehandeling met pembrolizumab en axitinib bij het gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol maart 2019 (e-publicatie).
  3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Eerstelijns combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2019;21(1):33-6.
  4. Kwaliteitsnormering (gemetastaseerd) niercelcarcinoom (versie 2.2). NVMO, 15 november 2019.