Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst Medische Oncologie nummer 2, pp. 35
mrt 2020, jaargang 22

Opties voor eerstelijnstherapie bij gemetastaseerd EGFR-positief NSCLC

De NVMO-commissie BOM publiceert in dit nummer positieve adviezen voor twee nieuwe behandelopties bij het gemetastaseerd EGFR-positief niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC): dacomitinib1 (ARCHER-studie) en ramucirumab- erlotinib2 (RELAY-studie). Op welke plaats komen deze nieuwe behandelopties in termen van effectiviteit, overleving en bijwerkingen in het behandelarsenaal?

Referenties

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Dacomitinib als eerstelijns-behandeling van stadium IIIb/IV niet-kleincellig longcarcinoom met een activerende EGFR-mutatie. Med Oncol 2020;23(2):23-6.
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Ramucirumab en erlotinib als eerstelijns behandeling voor stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom met een EGFR-mutatie. Med Oncol 2020;23(2):29-32.
  3. Richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom (v 2.3). Landelijke Werkgroep Longtumoren / NVALT, 18 december 2015 (www.oncoline.nl/niet-kleincellig-longcarcinoom).