Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 26-08-2022
 • E-pubdatum
 • 26-08-2022
 • Bron
 • Medische Oncologie

Pembrolizumab en chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij het lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

In de hier besproken KEYNOTE355-studie bij patiƫnten met een lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom en een PD-L1-expressie met een CPS van 10 of hoger geeft behandeling met pembrolizumab-chemotherapie in vergelijking met placebo-chemotherapie een statistisch significante verlenging van de OS (HR: 0,73 [95%-BI: 0,55-0,95]; P = 0,0093). De mediane OS nam toe van 16,1 naar 23,0 maanden. Immuungerelateerde bijwerkingen kwamen vaker voor in de pembrolizumab-groep maar waren in het algemeen hanteerbaar. De resultaten van dit eindpunt voor deze groep voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

 1. NVMO-commissie BOM. Pembrolizumab en chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij het lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom. Med Oncol 2021;10(24):315.
 2. Cortés J, Cescon DW, Rugo HS, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus
  placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or
  metastatic triplenegative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial. Lancet 2020;396(10265):181728.
 3. Cortés J, Cescon DW, Rugo HS, et al. KEYNOTE355: final results from a randomized,
  double-blind phase III study of first-line pembrolizumab + chemotherapy vs
  placebo + chemotherapy for metastatic TNBC. Ann Oncol 2021;32(S5):S128990.
 4. Cescon DW, Schmid P, Rugo HS, et al. Healthrelated quality of life (HRQoL) with
  pembrolizumab (pembro) + chemotherapy (chemo) vs placebo (pbo) + chemo as
  1L treatment for advanced triplenegative breast cancer (TNBC): results from
  KEYNOTE355. Ann Oncol 2022;33(suppl_3):S194S223.