Hormoongevoelig Mammacarcinoom

naar e-learning

In deze e-learning buigt een expertpanel, onder leiding van Inge Diepman, zich over diverse praktijkgerelateerde casuïstiek met betrekking tot het hormoongevoelig mammacarcinoom.

Onderwerpen

  • Verlengde adjuvante hormonale therapie: wanneer inzetten?
  • Management van bijwerkingen van endocriene therapie: wat hebben we te bieden?
  • Issues rond anti-hormonale therapie bij premenopauzale patiënten.

Expertpanel

  • Dr. Maaike de Boer, internist-oncoloog, Maastricht UMC+
  • Dr. Vincent Dezentjé, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
  • Prof. dr. Elsken van der Wall, internist-oncoloog, UMC Utrecht

Doelgroep

Internist-oncologen en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de NIV en V&VN.

Sponsors

Deze nascholing komt inhoudelijk onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door Novartis, Pfizer en Roche.

NVMO

Het Drieluik Mammacarcinoom valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.