Nummer 6

Onder meer in dit nummer

 • Resultaten peiling over normtijden in de medische oncologie
 • Belangrijkste aandachtspunten nieuwe richtlijn Pancreascarcinoom toegelicht
 • Impressie van de Post-ASCO 2019

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord: 'Oliedom'
 • Redactioneel: 'Goede kankerzorg is meer dan alleen een medische behandeling'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • Perifere stage: go or no-go?
 • Peiling geeft nieuwe voeding aan discussie over polikliniektijden
 • Andere balans tussen werk en privéleven in Denemarken
 • Evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker
 • Offlabel-indicaties medicatie bij schildkliercarcinoom
 • Overzicht dissertaties juli en augustus 2019
 • Helende woorden: De dood van een imker
 • Open podium: ‘Hoe houdt u zicht op de witte raven?'
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Olaparib bij gemetastaseerd HER2-negatief mammacarcinoom
 • Olaparib als onderhoudsbehandeling bij gevorderd epitheliaal overiumcarcinoom

Nummer 5

Onder meer in dit nummer

 • Wisseling voorzitterschap SONCOS
 • Locoregionale behandelingen bij hepatocellulair carcinoom
 • MDO: verbetering van patiënten­zorg en kostenbesparing?

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • NVMO-consensus: Diverse systemische behandelingen HCC en galwegcarcinoom (nog) niet vergoed
 • Locoregionale behandelingen bij HCC
 • Promotie: ‘Inspelen op de informatiezoekende patiënt’
 • Overzicht dissertaties juli 2019
 • Helende woorden: Als adem lucht wordt
 • Open podium: ‘Prospectieve dataregistratie en toestemming vragen zouden de norm moeten zijn’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab bij gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de long
 • Capecitabine bij cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom

Nummer 4

Onder meer in dit nummer

 • Selectiever biopteren bij mannen met verhoogd PSA
 • Profiteert de niercelcarcinoom­patiënt van verdere concentratie?
 • Expertpanel geeft meer gewogen oordeel van patiënt

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord door dr. Jan Willem de Groot, voorzitter redactieraad
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • NVMO-commissie Kwaliteit: ‘Beroepsgroep mag explicieter laten zien dat ze goed werk levert’
 • Verdiepen in opleiding op maat
 • Niet ‘out of the box’ maar ‘outside the box’
 • Zelf ‘in the lead’ bij bepaling kwaliteitsbeleid
 • Medical devices beoordelen
 • Werken in ander EU-land
 • Nieuwe fase voor Center for Personalized Cancer Treatment
 • PARP-remmers bij aanzienlijk aantal patiënten ineffectief
 • Offlabel-indicaties medicatie bij longcarcinoom en mesothelioom
 • Offlabel-indicaties medicatie bij gliomen
 • Versnelde registratie: gevaarlijk pad of doordachte route?
 • Promotie: Quality of care for pancreatic cancer patients, with focus on the elderly
 • Overzicht dissertaties mei 2019
 • Helende woorden: Kankerpaviljoen
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Cabozantinib bij hepatocellulair carcinoom
 • Lenvatinib bij hepatocellulair carcinoom

Nummer 3

Onder meer in dit nummer

 • NFU en NVZ pleiten voor minder keurmerken
 • Samenwerking met patiënten­verenigingen intensiveren
 • Zorgplan afstemmen op behoefte individuele patiënt

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord door dr. Franchette van den Berkmortel, vicevoorzitter redactieraad
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Paarse krokodil
 • NVMO-commissie Kwaliteit: ‘Beroepsgroep mag explicieter laten zien dat ze goed werk levert’
 • ‘Relatie gebitsverval en kankerbehandeling lastig te bewijzen’
 • Offlabel-­indicaties medicatie bij oesofagus­ en maagcarcinoom
 • Offlabel-­indicaties medicatie bij blaascarcinoom, prostaatcarcinoom en testiscarcinoom
 • Promotie: Disease progression and therapy-induced changes in metastatic colorectal cancer
 • Overzicht dissertaties maart en april 2019
 • Helende woorden: Patrimony: a true story
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Adjuvant aangepast FOLFIRINOX bij het gereseceerd pancreascarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd HR-­positief mammacarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom
 • Commissie BOM trekt positief advies over olaratumab bij wekedelensarcoom in

Nummer 2

Onder meer in dit nummer

 • Nut verplichte pijnmeting niet in verhouding tot registratielast
 • Belangrijkste oncolytica-interacties opnemen in richtlijnen
 • Screening op hepatitis B bij kankerpatiënten is aan te raden

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord door Dr. Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
 • Redactioneel: DNA-sequencing: balanceren tussen vangst en bijvangst
 • Voor eerstelijns behandeling urotheelcarcinoom met pembrolizumab moet sinds kort PD-L1-kleuring worden aangevraagd
 • Prof. dr. Els Witteveen inventariseert voor welke offlabel-indicaties bij gynaecologische tumoren (nog) geen vergoeding is geregeld
 • Dr. Roel Wouters: ‘Genoomonderzoek is niet los te zien van de richting waarin de gezondheidszorg zich in bredere zin beweegt’
 • Column jNVMO: Zorg voor wetenschap
 • E-health: Website biedt informatie over interacties tussen 50 oncolytica en comedicatie
 • Wetenschap: Prof. dr. Martine Piccart: ‘Grootschalige samenwerking is essentieel in klinisch kankeronderzoek’
 • Wetenschap: Operatie bij rectumcarcinoom niet altijd nodig
 • Promotie: Unsolicited genetic findings in clinical oncology: cancer patients’ needs and preferences in the era of DNA sequencing
 • Overzicht dissertaties februari 2019
 • Helende woorden: De dood van Ivan lljitsj
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Adjuvant pembrolizumab bij stadium III melanoom
 • Encorafenib en binimetinib bij BRAF-gemuteerd melanoom
 • Pertuzumab en trastuzumab adjuvant bij HER2-positief mammacarcinoom

Nummer 1

Onder meer in dit nummer

 • Ambities en prioriteiten van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg
 • Onbeantwoorde zorgvraag bij deel van ongeneeslijke patiënten
 • Offlabel-indicaties bij mammacarcinoom

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot, voorzitter redactieraad en bestuurslid NVMO
 • Redactioneel: 'Oud en nieuw'
 • Belemmeringen bij de ontwikkeling van oncologienetwerken door de financieringswijze van de Nederlandse zorg
 • Standpunt richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom: vroege systemische behandeling van niet-gemetastaseerd CRPC
 • Prof. dr. Ron Mathijssen stelt dat dosisaanpassing bij systemische therapie vaker mogelijk is
 • Promotie: Individualized dosing of fluoropyrimidines by genotyping and phenotyping of dihydropyrimidine dehydrogenase
 • Promotie: Oral drugs in the treatment of metastatic colorectal cancer
 • Resultaten DCCG-enquête hand-voetsyndroom bij fluoropyrimidines toegelicht
 • Winnaars beste oncologieproefschriften van het jaar: dr. Remco Molenaar en dr. Mette van Ramshorst
 • Overzicht dissertaties december 2018 en januari 2019
 • Frederike Bensch, winnaar Pieter De Mulder Award 2018, licht haar bekroonde onderzoek toe
 • Open podium door David Jongen: ‘Niet elk ziekenhuis hoeft elke soort kanker te behandelen’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Cabozantinib als eerstelijns behandeling bij RCC
 • Nivolumab en ipilimumab als eerstelijns combinatiebehandeling bij RCC
 • Apalutamide of enzalutamide bij niet-gemetastaseerd CRPC