Nummer 6

Onder meer in dit nummer

 • Nieuwe EU-wetgeving boost voor geneesmiddelenonderzoek
 • HIPEC een Nederlandse hype bij ovariumcarcinoom?
 • Celvrij DNA gaat biopt verdringen

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: 'Gezondheid(szorg) van ons allemaal'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: 'HIPEC een Nederlandse hype bij ovariumcarcinoom?'
 • De kwartiermaker en het oncologienetwerk
 • Nederlandse experts belichtten het belangrijkste nieuws van 2017 ASCO Annual Meeting
 • George van Houts over de theatervoorstelling Slikken en stikken van De Verleiders
 • PodiumT wil met theaterinterventies de kwaliteit van zorg verhogen
 • 'De verwachting is dat celvrij DNA voor wat betreft het volgen van de behandeling het biopt op termijn gaat verdringen.'
 • Promotieonderzoek: Interacties tussen melanoomcellen en immuuncellen in nagebootste micro-omgeving
 • Open podium: 'Nazorg in de tweede lijn hoeft niet kostbaar te zijn'
 • Overzicht dissertaties juli en augustus 2017
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Ribociclib plus letrozol als eerstelijns therapie bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom
 • Osimertinib als behandeling van NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie

Nummer 4

Onder meer in dit nummer

 • Studies naar effectiviteit IRE, RFA en STR bij pancreascarcinoom
 • Beoordelingskader van commissie BOM uitbreiden
 • Wat is het toekomstperspectief voor jonge internist-oncologen?

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot: ‘Zonniger perspectief’
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: ‘Hoop doet leven’
 • Vaker met de leden van gedachten wisselen
 • ‘Kwaliteit van systemische therapie bepalen wij als NVMO zelf’
 • Zorg voor uitkomst bij mammacarcinoom
 • Citrienfonds stimuleert oncologische netwerkvorming
 • Behandeling sarcomen wordt maatwerk
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling
 • Promotieonderzoek: synergistisch effect van combinatie radiotherapie en immuuntherapie
 • Overzicht dissertaties april 2017
 • Dr. Jenne Wielenga: ‘Voor oncologiepatiënten heeft de Levenseindekliniek geen enkele meerwaarde’

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Adjuvant gemcitabine in combinatie met capecitabine bij het gereseceerd pancreascarcinoom
 • Nanoliposomaal irinotecan gecombineerd met 5-fluorouracil en leucovorin als tweedelijns behandeling bij gemetastaseerd pancreascarcinoom
 • Lenvatinib in combinatie met everolimus als tweedelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom