Nummer 5

Onder meer in dit nummer

 • Follow-up op maat bij mammacarcinoom
 • Effect nieuwe oncolytica op functioneren brein structureel onderzoeken
 • Oncokompas in toekomst ook voor patiënten in palliatieve fase

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: '(On)logisch'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: 'Tijd voor maatwerk bij follow-up'
 • Wat is de rol van de huisarts en oncologisch verpleegkundige in de nazorg voor kankerpatiënten?
 • Bij het Nationale Kankeroverleverschap Symposium passeerden diverse initiatieven in de zorg voor ex-kankerpatiënten de revue
 • Psychosociale zorg als integraal onderdeel van oncologische zorg
 • Kok aan bed in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort
 • Promotieonderzoek: patiënten ervaren barrières bij het uiten van zorgen tijdens een consult
 • Open podium: 'Nazorg in de tweede lijn hoeft niet kostbaar te zijn'
 • Overzicht dissertaties mei en juni 2017
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied
 • Talimogeen laherparepvec (T­-VEC) bij lokaal irresectabel en gemetastaseerd melanoom

Nummer 4

Onder meer in dit nummer

 • Studies naar effectiviteit IRE, RFA en STR bij pancreascarcinoom
 • Beoordelingskader van commissie BOM uitbreiden
 • Wat is het toekomstperspectief voor jonge internist-oncologen?

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot: ‘Zonniger perspectief’
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: ‘Hoop doet leven’
 • Vaker met de leden van gedachten wisselen
 • ‘Kwaliteit van systemische therapie bepalen wij als NVMO zelf’
 • Zorg voor uitkomst bij mammacarcinoom
 • Citrienfonds stimuleert oncologische netwerkvorming
 • Behandeling sarcomen wordt maatwerk
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling
 • Promotieonderzoek: synergistisch effect van combinatie radiotherapie en immuuntherapie
 • Overzicht dissertaties april 2017
 • Dr. Jenne Wielenga: ‘Voor oncologiepatiënten heeft de Levenseindekliniek geen enkele meerwaarde’

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Adjuvant gemcitabine in combinatie met capecitabine bij het gereseceerd pancreascarcinoom
 • Nanoliposomaal irinotecan gecombineerd met 5-fluorouracil en leucovorin als tweedelijns behandeling bij gemetastaseerd pancreascarcinoom
 • Lenvatinib in combinatie met everolimus als tweedelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom