Nummer 1

Onder meer in dit nummer

 • Praktijk voorbereiden op komst van biosimilars
 • ‘Tumorpolitiek’ als behandelstrategie
 • Totale ziektetraject centraal in nieuwe structuur DCCG

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord van dr. Jan Willem de Groot
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: 'Biosimilars voor een gezondere gezondheidszorg'
 • Wat iedere internist-oncoloog moet weten over biosimilars
 • Psychosociale zorg meer integreren in medische zorg
 • 65 nieuwe genetische factoren ontdekt voor familiair mammacarcinoom
 • Medicijnverslaving maakt tumorcellen kwetsbaar
 • 'Met een gerust hart antracyclinevrije schema's geven'
 • Winnaars beste oncologieproefschriften lichten implicaties onderzoek toe
 • 'Verschillen tussen circulerende tumorcellen ontrafelen'
 • 20 jaar medische oncologie in Nederland
 • 'Biosimilars zorgvuldig introduceren'
 • Overzicht dissertaties december 2017 en januari 2018

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab bij eerder behandeld gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom
 • Toevoeging van SIRT middels yttrium-90-harsmicrosferen aan eerstelijns 5-fluoro-uracil en oxaliplatine (met of zonder bevacizumab of cetuximab) bij irresectabele levermetastasen van colorectaal carcinoom

Nummer 9

Onder meer in dit nummer

 • Immunotherapie ook bij oudere patiënten een goede keuze?
 • Prof. dr. Johanneke Portielje pleit voor ouderen­specifieke aanpak
 • Prof. dr. Hans Wildiers: ‘GA cruciaal in behandeling oudere patiënt’

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: 'De oude dorpsdoker'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • NVMO­-voorzitter dr. Haiko Bloemendal blikt vooruit: ‘Onze zaken op orde hebben in het veranderende veld’
 • Redactioneel: De heilige graal van de gero-oncologie
 • Geriatrische oncologie: waar dient de internist oncoloog op te letten?
 • Prof. dr. Maryska Janssen-Heijnen: 'Tijd voor actie bij ouderen met kanker'
 • Polyfarmacie bij oudere kankerpatiënten: orde scheppen in de medicijnenvloed
 • Introductie van protonentherapie ligt op schema
 • Promotieonderzoek: uitgebreider beeld van oudere longcarcinoompatiënt voor optimale behandelkeuze
 • Overzicht dissertaties oktober en november 2017

Adviezen commissie BOM

 • Erlotinib en bevacizumab als eerstelijns behandeling voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom van het niet-plaveiselceltype met een EGFR-mutatie.
 • 177Lu-dotatate als tweedelijns behandeling van midgut neuro-endocriene tumoren.

Nummer 8

Onder meer in dit nummer

 • Bijwerkingen fluoropyrimidines managen: wat zijn de opties?
 • Zoeken naar methode voor snellere actualisering richtlijnen
 • Statisticus dr. Jan Bogaerts kritisch over ontwerp studies

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot: 'Om warm van te worden'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: De farmawedloop: verdwaald in het grijze moeras
 • De eisende patiënt: balanceren tussen rechten patiënt en plichten behandelend arts
 • Visie van prof. dr. An Reyners op kwaliteitsindicatoren, scholing en transmuraliteit in de palliatieve zorg
 • Manon Boddaert licht totstandkoming en implicaties van Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland toe
 • Impressie van het ESMO 2017 Congress
 • Oncologische samenwerking in Euregio Maas-Rijn
 • Overzicht landelijke richtlijnen: concept en in ontwikkeling
 • Promotieonderzoek: timing en uitgebreidheid van lymfeklierstadiëring bij melanoom
 • Open podium: ‘Decision support-systemen hebben de toekomst in de oncologie’
 • Overzicht dissertaties september 2017

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab als tweedelijns behandeling bij het urotheelcelcarcinoom
 • Regorafenib als tweedelijns behandeling voor hepatocellulair carcinoom

Nummer 7

Onder meer in dit themaummer

 • Toekomstvisie ESMO-voorzitter
 • NIV-voorzitter: ‘Goede oncoloog moet ook goede internist zijn’
 • Ontwikkellijnen SONCOS voor komende jaren

E-ZINE LEZEN

Verder in dit themanummer

 • Voorwoord Haiko Bloemendal: 'De NVMO viert feest!'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: de toekomst van de oncologie
 • Toekomstvisie van ZN-voorzitter mr. André Rouvoet
 • Toekomstvisie van NFK-directeur Arja Broenland
 • Toekomstvisie VIG-voorzitter Paul Korte
 • Toekomstvisie van NVCO-voorzitter prof. dr. Kees Verhoef
 • Toekomstvisie van NVRO-voorzitter prof. dr. Coen Rasch
 • Toekomstvisie van NVVP-voorzitter dr. Katrien Grünberg
 • Toekomstvisie van NVZA-bestuurslid dr. Mirjam Crul

Vooruitblik Oncologiedagen 2017

 • Voorzitter programmacommissie dr. ing. Sjoerd Hovenga licht programma toe
 • Dr. Vinay Prasad kritisch over prestaties van goedgekeurde medicijnen
 • Dr. Neeltje Steeghs over implementatie van therapeutic drug monitoring
 • Dr. Nienke de Glas won in 2014 de Pieter De Mulder Award
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017

Nummer 6

Onder meer in dit nummer

 • Nieuwe EU-wetgeving boost voor geneesmiddelenonderzoek
 • HIPEC een Nederlandse hype bij ovariumcarcinoom?
 • Celvrij DNA gaat biopt verdringen

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: 'Gezondheid(szorg) van ons allemaal'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • De kwartiermaker en het oncologienetwerk
 • Alvast nadenken over introductie HIPEC bij ovariumcarcinoom
 • Nederlandse experts belichten het belangrijkste nieuws van de 2017 ASCO Annual Meeting
 • Theatermaker George van Houts over de voorstelling Slikken en stikken van De Verleiders
 • PodiumT wil met theaterinterventies de kwaliteit van zorg verhogen
 • Promotieonderzoek: interacties tussen melanoomcellen en immuuncellen in nagebootste micro-omgeving
 • Open podium: 'Ontwikkeling geneesmiddelen: te belangrijk om aan de industrie over te laten?'
 • Overzicht dissertaties juli en augustus 2017
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Ribociclib plus letrozol als eerstelijns therapie bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom
 • Osimertinib als behandeling van NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie

Nummer 5

Onder meer in dit nummer

 • Follow-up bij mammacarcinoom: jaarlijks aantal nacontroles kan met 7.500 dalen
 • Op weg naar behandelingen van cognitieve klachten na kanker
 • Nazorg in eerste en tweede lijn

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: '(On)logisch'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: Tijd voor maatwerk bij follow-up
 • Prof. dr. Lonneke van de Poll-Franse: Meer aandacht voor psychosociale nazorg
 • Oncokompas virtuele coach voor kankeroverlevers
 • Symposium belicht ontwikkelingen in zorg voor kankeroverlevers
 • Voeding voor oncologiepatiënten is maatwerk: Kok aan bed
 • Promotieonderzoek: ‘Emotie en informatie beïnvloeden elkaar’
 • Open podium: ‘Nazorg in de tweede lijn hoeft niet kostbaar te zijn’
 • Overzicht dissertaties mei/juni 2017
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling

Adviezen commissie BOM

 • Talimogeen laherparepvec (T-VEC) bij lokaal irresectabel en gemetastaseerd melanoom
 • Nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied

Nummer 4

Onder meer in dit nummer

 • Studies naar effectiviteit IRE, RFA en STR bij pancreascarcinoom
 • Beoordelingskader van commissie BOM uitbreiden
 • Wat is het toekomstperspectief voor jonge internist-oncologen?

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot: ‘Zonniger perspectief’
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: ‘Hoop doet leven’
 • Vaker met de leden van gedachten wisselen
 • ‘Kwaliteit van systemische therapie bepalen wij als NVMO zelf’
 • Zorg voor uitkomst bij mammacarcinoom
 • Citrienfonds stimuleert oncologische netwerkvorming
 • Behandeling sarcomen wordt maatwerk
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling
 • Promotieonderzoek: synergistisch effect van combinatie radiotherapie en immuuntherapie
 • Overzicht dissertaties april 2017
 • Dr. Jenne Wielenga: ‘Voor oncologiepatiënten heeft de Levenseindekliniek geen enkele meerwaarde’

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Adjuvant gemcitabine in combinatie met capecitabine bij het gereseceerd pancreascarcinoom
 • Nanoliposomaal irinotecan gecombineerd met 5-fluorouracil en leucovorin als tweedelijns behandeling bij gemetastaseerd pancreascarcinoom
 • Lenvatinib in combinatie met everolimus als tweedelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom