Nummer 2

Onder meer in dit nummer

 • De Dutch Melanoma Treatment Registry
 • Beter doorbehandelen dan Stop & Go
 • Afscheid Aart van Bochove

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Nummer 1

Onder meer in dit nummer

 • HIPEC voor ovariumcarcinoom: situatie in Nederland vs. België
 • Atezolizumab bij TNBC: type PD-L1-assay van groot belang
 • Vergoeding offlabel-indicaties bij sarcomen niet altijd geregeld

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Cover Medische Oncologie editie 1-2020


Nummer 10

Onder meer in dit nummer

 • Toekomstvisie over kwaliteit belangrijkste thema van ALV
 • Wetenschappelijke publicaties onderstrepen waarde van CPCT
 • Offlabel-indicaties van medicatie bij hoofd-halstumoren

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord door dr. Jan Willem de Groot: Tissue is the issue…
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Moleculaire diagnostiek in de dagelijkse oncologische praktijk
 • ‘We willen alle mogelijke behandelopties in kaart brengen’
 • Profiteert premenopauzale mammacarcinoompatiënt van ovariële suppressie en een aromataseremmer?
 • Promotie: ‘Radio-embolisatie is waardevolle aanvulling in behandelpalet voor NET’
 • Overzicht dissertaties december 2019
 • Helende woorden: Wit
 • Open podium: ‘Elke patiënt met kanker op een wachtlijst is er een te veel’

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab in combinatie met carboplatine-paclitaxel-bevacizumab als eerstelijns behandeling voor gemetastaseerd niet-plaveiselcellig niet-kleincellig longcarcinoom
 • Pembrolizumab bij gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied
 • Trastuzumab-emtansine als adjuvante behandeling na neoadjuvante chemotherapie en doelgerichte therapie bij het HER2-positief mammacarcinoom
 • Rectificatie: indicatie olaparib bij het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom

Nummer 9

Onder meer in dit nummer

 • Taakherschikking en taakdelegatie zijn nog niet uitgekristalliseerd
 • (Bijna) alle mammacarcinoom­patiënten onder de ‘UMBRELLA’
 • MSI-test bij CRC toekomstige standaard in Nederland?

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Derk Jan de Groot: Omgaan met paradox
 • Resultaten lezersonderzoek: Medische Oncologie scoort een 8
 • Redactioneel: Leidt taakherschikking tot kostenbeheersing?
 • Impressie van ESMO Congress 2019: veel presentaties met uitkomsten over algehele overleving
 • Overzicht dissertaties september en oktober 2019
 • Helende woorden: Kankerheks
 • Open podium: ‘Eenduidige toepassing van PSA-test bij prostaatcarcinoom van belang’

Adviezen commissie BOM

 • Talazoparib bij een lokaal gevorderd of gemetastaseerd HER2-negatief mammacarcinoom met een BRCA-kiembaanmutatie
 • Trifluridine/tipiracil (TAS-102) als derdelijns behandeling bij gemetastaseerd maagcarcinoom

Nummer 8

Onder meer in dit nummer

 • Alleen betalen bij gewenst effect?
 • ‘Het wachten is op goedkeuring van immuuntherapie’
 • Kwaliteitsregistraties waardevol in veranderend oncologisch landschap

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal: Nederlandse successen
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Te weinig bedden, te weinig verpleegkundigen
 • Redactioneel: Het gaat goed met oncologisch Nederland!
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2019
 • ‘Hoe zet je de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in?’
 • Trials within cohorts: het beste van twee werelden?
 • Circulerende tumorcellen en tumor-DNA bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom
 • Overzicht dissertaties september en oktober 2019
 • Helende woorden: De bedrogene
 • Open podium: ‘De keuzes van de anesthesioloog beïnvloeden de uitkomsten van oncologische chirurgie’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab met chemotherapie als eerstelijns behandeling voor ‘extensive stage’ kleincellig longcarcinoom
 • Ovariële suppressie in combinatie met tamoxifen of exemestaan in de adjuvante setting bij premenopauzale vrouwen met een mammacarcinoom

Nummer 7

Onder meer in dit nummer

 • Wereldwijd offlabel-gebruik van medicatie voor neuro-endocriene tumoren
 • Het zwarte gat na kanker
 • Vinden van predictieve biomarkers niet eenvoudig

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord: 'Oncologie 'next level''
 • Redactioneel: 'Moe, maar trots'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • ‘Neem ook het stervensproces mee in de differentiaaldiagnose’
 • Immuuntherapie bij melanoom stadium I-II
 • App tegen vermoeidheid bij kanker
 • Helende woorden: Ingehouden tranen
 • Open podium: Ook in het DNA-tijdperk geldt: meten is weten
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Perioperatieve chemotherapie met FLOT bij het resectabele lokaal gevorderde adenocarcinoom van de maag of gastro-oesofageale overgang
 • Rucaparib als onderhoudsbehandeling bij het gerecidiveerd platinumsensitief ovariumcarcinoom

Nummer 6

Onder meer in dit nummer

 • Resultaten peiling over normtijden in de medische oncologie
 • Belangrijkste aandachtspunten nieuwe richtlijn Pancreascarcinoom toegelicht
 • Impressie van de Post-ASCO 2019

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord: 'Oliedom'
 • Redactioneel: 'Goede kankerzorg is meer dan alleen een medische behandeling'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • Perifere stage: go or no-go?
 • Peiling geeft nieuwe voeding aan discussie over polikliniektijden
 • Andere balans tussen werk en privéleven in Denemarken
 • Evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker
 • Offlabel-indicaties medicatie bij schildkliercarcinoom
 • Overzicht dissertaties juli en augustus 2019
 • Helende woorden: De dood van een imker
 • Open podium: ‘Hoe houdt u zicht op de witte raven?'
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Olaparib bij gemetastaseerd HER2-negatief mammacarcinoom
 • Olaparib als onderhoudsbehandeling bij gevorderd epitheliaal overiumcarcinoom

Nummer 5

Onder meer in dit nummer

 • Wisseling voorzitterschap SONCOS
 • Locoregionale behandelingen bij hepatocellulair carcinoom
 • MDO: verbetering van patiënten­zorg en kostenbesparing?

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • NVMO-consensus: Diverse systemische behandelingen HCC en galwegcarcinoom (nog) niet vergoed
 • Locoregionale behandelingen bij HCC
 • Promotie: ‘Inspelen op de informatiezoekende patiënt’
 • Overzicht dissertaties juli 2019
 • Helende woorden: Als adem lucht wordt
 • Open podium: ‘Prospectieve dataregistratie en toestemming vragen zouden de norm moeten zijn’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab bij gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de long
 • Capecitabine bij cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom

Nummer 4

Onder meer in dit nummer

 • Selectiever biopteren bij mannen met verhoogd PSA
 • Profiteert de niercelcarcinoom­patiënt van verdere concentratie?
 • Expertpanel geeft meer gewogen oordeel van patiënt

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord door dr. Jan Willem de Groot, voorzitter redactieraad
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • NVMO-commissie Kwaliteit: ‘Beroepsgroep mag explicieter laten zien dat ze goed werk levert’
 • Verdiepen in opleiding op maat
 • Niet ‘out of the box’ maar ‘outside the box’
 • Zelf ‘in the lead’ bij bepaling kwaliteitsbeleid
 • Medical devices beoordelen
 • Werken in ander EU-land
 • Nieuwe fase voor Center for Personalized Cancer Treatment
 • PARP-remmers bij aanzienlijk aantal patiënten ineffectief
 • Offlabel-indicaties medicatie bij longcarcinoom en mesothelioom
 • Offlabel-indicaties medicatie bij gliomen
 • Versnelde registratie: gevaarlijk pad of doordachte route?
 • Promotie: Quality of care for pancreatic cancer patients, with focus on the elderly
 • Overzicht dissertaties mei 2019
 • Helende woorden: Kankerpaviljoen
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Cabozantinib bij hepatocellulair carcinoom
 • Lenvatinib bij hepatocellulair carcinoom

Nummer 3

Onder meer in dit nummer

 • NFU en NVZ pleiten voor minder keurmerken
 • Samenwerking met patiënten­verenigingen intensiveren
 • Zorgplan afstemmen op behoefte individuele patiënt

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord door dr. Franchette van den Berkmortel, vicevoorzitter redactieraad
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Paarse krokodil
 • NVMO-commissie Kwaliteit: ‘Beroepsgroep mag explicieter laten zien dat ze goed werk levert’
 • ‘Relatie gebitsverval en kankerbehandeling lastig te bewijzen’
 • Offlabel-­indicaties medicatie bij oesofagus­ en maagcarcinoom
 • Offlabel-­indicaties medicatie bij blaascarcinoom, prostaatcarcinoom en testiscarcinoom
 • Promotie: Disease progression and therapy-induced changes in metastatic colorectal cancer
 • Overzicht dissertaties maart en april 2019
 • Helende woorden: Patrimony: a true story
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Adjuvant aangepast FOLFIRINOX bij het gereseceerd pancreascarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd HR-­positief mammacarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom
 • Commissie BOM trekt positief advies over olaratumab bij wekedelensarcoom in