Nummer 3

Onder meer in dit nummer

 • NFU en NVZ pleiten voor minder keurmerken
 • Samenwerking met patiënten­verenigingen intensiveren
 • Zorgplan afstemmen op behoefte individuele patiënt

E-ZINE LEZEN

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Verder in dit nummer

 • Voorwoord door dr. Franchette van den Berkmortel, vicevoorzitter redactieraad
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Paarse krokodil
 • NVMO-commissie Kwaliteit: ‘Beroepsgroep mag explicieter laten zien dat ze goed werk levert’
 • ‘Relatie gebitsverval en kankerbehandeling lastig te bewijzen’
 • Offlabel-­indicaties medicatie bij oesofagus­ en maagcarcinoom
 • Offlabel-­indicaties medicatie bij blaascarcinoom, prostaatcarcinoom en testiscarcinoom
 • Promotie: Disease progression and therapy-induced changes in metastatic colorectal cancer
 • Overzicht dissertaties maart en april 2019
 • Helende woorden: Patrimony: a true story
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Adjuvant aangepast FOLFIRINOX bij het gereseceerd pancreascarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd HR-­positief mammacarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom
 • Commissie BOM trekt positief advies over olaratumab bij wekedelensarcoom in