Nummer 5

Onder meer in dit nummer

 • Follow-up bij mammacarcinoom: jaarlijks aantal nacontroles kan met 7.500 dalen
 • Op weg naar behandelingen van cognitieve klachten na kanker
 • Nazorg in eerste en tweede lijn

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: '(On)logisch'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: Tijd voor maatwerk bij follow-up
 • Prof. dr. Lonneke van de Poll-Franse: Meer aandacht voor psychosociale nazorg
 • Oncokompas virtuele coach voor kankeroverlevers
 • Symposium belicht ontwikkelingen in zorg voor kankeroverlevers
 • Voeding voor oncologiepatiënten is maatwerk: Kok aan bed
 • Promotieonderzoek: ‘Emotie en informatie beïnvloeden elkaar’
 • Open podium: ‘Nazorg in de tweede lijn hoeft niet kostbaar te zijn’
 • Overzicht dissertaties mei/juni 2017
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling

Adviezen commissie BOM

 • Talimogeen laherparepvec (T-VEC) bij lokaal irresectabel en gemetastaseerd melanoom
 • Nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied