Nummer 6

Onder meer in dit nummer

 • Nieuwe EU-wetgeving boost voor geneesmiddelenonderzoek
 • HIPEC een Nederlandse hype bij ovariumcarcinoom?
 • Celvrij DNA gaat biopt verdringen

E-ZINE LEZEN

Verder in dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: 'Gezondheid(szorg) van ons allemaal'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: 'HIPEC een Nederlandse hype bij ovariumcarcinoom?'
 • De kwartiermaker en het oncologienetwerk
 • Nederlandse experts belichtten het belangrijkste nieuws van 2017 ASCO Annual Meeting
 • George van Houts over de theatervoorstelling Slikken en stikken van De Verleiders
 • PodiumT wil met theaterinterventies de kwaliteit van zorg verhogen
 • 'De verwachting is dat celvrij DNA voor wat betreft het volgen van de behandeling het biopt op termijn gaat verdringen.'
 • Promotieonderzoek: Interacties tussen melanoomcellen en immuuncellen in nagebootste micro-omgeving
 • Open podium: 'Nazorg in de tweede lijn hoeft niet kostbaar te zijn'
 • Overzicht dissertaties juli en augustus 2017
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Ribociclib plus letrozol als eerstelijns therapie bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom
 • Osimertinib als behandeling van NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie