DNA en Kanker voor Clinici

DNA en Kanker voor Clinici: van Technologie tot Toepassing

Woensdag 20 januari 2016 | Zaalverhuur7, Utrecht

In toenemende mate zijn mutaties of andere veranderingen in het DNA van belang voor de diagnostiek en ook de therapie voor patiënten met kanker. Steeds vaker nemen we ook opnieuw biopten en bepalen we of er veranderingen na eerdere therapie zijn opgetreden, die mogelijk weer consequenties kunnen hebben voor vervolglijnen van behandeling of deelname aan studies. Als behandelaar van patiënten met kanker is het steeds belangrijker om zelf ook kennis hiervan te hebben.

Daarom organiseerden de NVMO en de NVALT in samenwerking met het CPCT een cursus over DNA. De insteek was in deze cursus alle vragen die er leven over kwaliteit van biopten, mutaties in DNA, soorten sequencing, de analyse en interpretatie, alsook het vinden van onverwachte bevindingen in de kiembaan te beantwoorden.


Programma

14.00 uur Ontvangst
14.30 uur Achtergrond van tumorgenetische tests
Dr. Marjolijn Ligtenberg, Radboudumc, Nijmegen
14.45 uur Kwaliteit van de biopten; tissue management; DNA-kwaliteit
Dr. Winand Dinjens, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam
15.30 uur Pauze
16.00 uur Analyse next generation sequencing; bioinformatica
Prof. dr. Edwin Cuppen, UMC Utrecht en Hubrecht Institute
16.45 uur Systeembiologie en pathway analyses; driving mutation; tumorheterogeniteit
Prof. dr. L. Wessels, Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
17.30 uur Pauze inclusief hapjes
18.30 uur Wat te doen bij het vinden van germline mutaties? Wat kan/wat mag/wat moet?
Rhodé Bijlsma, UMC Utrecht en Julius Centrum
19.15 uur Borrel

Programmacommissie

Dr. Carla van Herpen, internist-oncoloog, Radboudumc, Nijmegen (namens NVMO)
Prof. dr. Stefan Sleijfer, internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam (namens CPCT)
Prof. dr. Egbert Smit, longarts, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam (namens CPCT)

Doelgroep

Het programma was met name bedoeld voor internist-oncologen, longartsen en zij die daarvoor in opleiding zijn.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de Nederlandse Internisten Vereniging (3 punten).
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

Congressecretariaat

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
tel. 073 - 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com