Dr. Celine Leenen


bestuurslid jNVMO
internist-oncoloog i.o. en epidemioloog i.o., VUmc Amsterdam


Dr. C.H.M. Leenen (1984) is als internist-oncoloog in opleiding werkzaam bij het VUmc in Amsterdam. In 2015 promoveerde zij aan het Erasmus MC op onderzoek naar de diagnostiek van Lynch-syndroom bij patiënten met colorectaal carcinoom of endometriumcarcinoom. Daarnaast voltooit zij dit jaar de opleiding tot klinisch epidemioloog in het VUmc. Sinds december 2017 is zij bestuurslid van de jNVMO.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2017-2018

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.