Dr. Renske Altena


bestuurslid NVMO
voorzitter jNVMO
internist-oncoloog i.o., UMC Utrecht


Dr. R. Altena (1982) is internist-oncoloog in opleiding in het UMC Utrecht. Ze studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie heeft ze stages gelopen in Zuid-Afrika en Zweden. Haar promotieonderzoek verrichte ze aan de afdeling Medische Oncologie van het UMC Groningen onder supervisie van prof. J.A. Gietema en prof. E.G.E. de Vries. Ze promoveerde op 9 mei 2011. De titel van haar proefschrift luidt Chemotherapy-related cardiovascular morbidity in testicular cancer patients: markers & mechanisms.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2015-2016

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.