Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven

lid NVMO-commissie OOM
internist-oncoloog


Prof. dr. ir. J.J.M. van der Hoeven (1952) is internist-oncoloog. Tot voor kort was hij opleider, hoogleraar en hoofd van de afdeling Medische Oncologie en (mede)voorzitter van het Centrum voor Oncologie van het Radboudumc in Nijmegen. Eerder was hij voorzitter van de NVMO, lid van de NVMO-commissie BOM en voorzitter van SONCOS. Hij is erelid van de NVMO, bestuurslid van DICA, voorzitter van DMTR, lid van de Adviesraad van KWF Kankerbestrijding en lid van de adviesraad van ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Tot maart 2019 was hij voorzitter van de Stichting AYA. Sinds november 2018 maakt hij deel uit van de NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen (OOM).


> VERKLARING VAN BELANGEN 2017-2018

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: als hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc tot 1 februari 2019 eindverantwoordelijk voor een groot aantal studies waar ook diverse farmaceutische bedrijven bij betrokken waren.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: tot 15 mei 2019 in het Radboudumc principal investigator voor een fase III-studie voor Synthon.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: voorzitter/spreker bij symposium Bristol-Myers Squibb (juni 2018).
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.