Online databases studies

Met de MTB-app kan op basis van mutaties en/of andere tumorkenmerken in een database met lopende studies in Nederland, België en Duitsland worden gezocht. De app doorzoekt informatie van studies op www.clinicaltrials.gov en www.trialregister.nl.

Download MTB-app voor iPhone
Download MTB-app voor Android


De TrialApp biedt informatie over lopende klinische trials. Gebruikers van de app kunnen studies en studiegroepen aan hun favorieten toevoegen. De informatie over studies is afkomstig van www.clinicaltrials.gov en www.trialregister.nl.

Download TrialApp voor iPhone
Download MTB-app voor Android


In de online database van het Nederlands Trial Register, bereikbaar via www.trialregister.nl, kan op trefwoord worden gezocht naar klinische trials die lopen in Nederland.


In het online register van het Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek kan onder meer op trefwoord worden gezocht naar trials.In het EU Clinical Trials Register, bereikbaar via www.clinicaltrialsregister.eu, kan worden gezocht naar protocollen en resultaten van klinische studies uitgevoerd in de Europese Unie.


De website www.kanker.nl/trials, een initiatief van IKNL, KWF en NFK, biedt patiënteninformatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker en een actueel overzicht van wetenschappelijke oncologische trials in Nederlandse ziekenhuizen.