Overheveling van epoëtines en G-CSF-middelen

De bekostiging en levering van epoëtines en G-CSF-middelen zullen vanaf 2022 via het ziekenhuis verlopen.