Vergoeding nivolumab adjuvant

De adjuvante behandeling van melanoom met nivolumab zal vanaf de publicatiedatum van het positieve advies van de commissie BOM worden vergoed.

Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Het gaat om de vergoeding van adjuvant nivolumab bij stadium IIIb, IIIc of IV melanoom na volledige chirurgische resectie. Deze vergoeding geldt niet met terugwerkende kracht. De combinatiebehandeling dabrafenib-trametinib is door de minister van VWS in de sluis geplaatst en komt daardoor nog niet voor vergoeding in aanmerking. Beide positieve adviezen werden op 29 november 2018 gepresenteerd tijdens het 8e Multidisciplinair WIN-O Symposium Melanoom.

Verder meldt ZN dat per 1 januari 2019 een en ander is ingeregeld in de G-Standaard van Z-Index en declaratie op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden. Tot die tijd kan er gebruik worden gemaakt van een machtigingsprocedure. De arts dient daarbij voor de individuele patiënt een aanvraag in bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Declaratie is vervolgens voor de periode tot 1 januari 2019 mogelijk met de dummycode 9999995.