Disclaimer

Informatie- en gemeenschapsplatform

De website van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) is, naast het tijdschrift Medische Oncologie, een belangrijk online informatie- en -gemeenschapsplatform (community website) voor internist-oncologen in Nederland. De website is tevens een platform voor e-learning, webcasts en webinars.

Besloten onderdelen

De NVMO-website is deels besloten. De besloten onderdelen zijn alleen toegankelijk voor NVMO-leden, die daarvoor een persoonlijk inlogaccount gebruiken. Dit inlogaccount is niet overdraagbaar.

Eindverantwoordelijkheid en redactionele uitvoering

De redactionele eindverantwoordelijkheid voor de NVMO-website berust bij webredactieraad van de NVMO-website. De redactionele uitvoering wordt verzorgd door een webredactieam van uitgeverij BPM Medica.

Optimaal gebruik

De NVMO-website is geoptimaliseerd voor de volgende browsers:

  • Google Chrome: versie 40 en hoger
  • Internet Explorer: versies 9, 10 en 11
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox: versie 30 en hoger
  • Safari: versie 8 en hoger

Het is raadzaam om voor optimaal gebruik uw hardware en software hierop af te stemmen. Bij technische vragen over de NVMO-website kunt u hulp inroepen bij de helpdesk van de NVMO-website via helpdesk@nvmo.org.

Redactiestatuut

In het redactiestatuut zijn de uitgangspunten voor de NVMO-website geformuleerd. Ook de criteria voor e-learning en webcasts zijn daarin omschreven. Verder omschrijft het statuut de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de NVMO-website: het NVMO-bestuur, de webredactieraad ('de webredactie'), de voorzitter van de webredactie, het webredactieteam en uitgeverij BPM Medica. Het redactiestatuut is op te vragen via webredactie@nvmo.org.

Auteursrecht

Overname van tekst, documenten, foto’s, illustraties en andere content van de NVMO-website waarop auteursrechten berusten, of gedeelten daarvan, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de NVMO. Overname van openbare intro's (tekst) van content met volledige bronvermelding en een link naar de betreffende pagina op de NVMO-website is wel toegestaan.

Aansprakelijkheid

Standpunten en/of uitspraken in content op de NVMO-website weerspiegelen niet per definitie het standpunt van NVMO, webredactie en/of uitgever, tenzij anders is aangegeven. Ook zijn NVMO, webredactie en uitgever niet verantwoordelijk voor de inhoud van content van andere partijen op de NVMO-website. NVMO, webredactie en uitgever streven ernaar dat de redactionele inhoud en links actueel en juist zijn. Desondanks is het mogelijk dat inhoud en links onvolledig en/of onjuist zijn. NVMO, webredactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud.

Bescherming persoonlijke gegevens

Inloggegevens en andere persoonlijke gegevens van NVMO-leden zijn niet ter inzage voor derde partijen en worden door NVMO, webredactie en uitgever niet ter beschikking gesteld aan derde partijen.

Door gebruik van deze website van de NVMO stemt u in met deze disclaimer.

© NVMO