Over de NVMO

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) is statutair op 20 oktober 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.

NVMO in het kort

De NVMO is in 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De NIV en de NVvO functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.

“NVMO in het kort”Lees meer

Strategie 2022-2026

De NVMO Strategie 2022 – 2026 beschrijft de richting die de NVMO de komende jaren op wil om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk, als op organisatorisch, maatschappelijk en beleidsmatig niveau.

“Strategie 2022-2026”Lees meer

Voor leden

Voor NVMO-leden zijn agenda’s, notulen en bijbehorende stukken van algemene ledenvergaderingen te raadplegen. Ook is voor de medische oncologie relevante … Verder lezen “Voor leden”

Statuten NVMO

Op 16 apil 2019 tijdens de algemene ledenvergadering van de NVMO zijn enkele wijzigingen in de statuten voorgesteld. De gewijzigde statuten zijn hier te lezen.

“Statuten NVMO”Lees meer

Ereleden NVMO

Voormalige NVMO-voorzitters en prominente NVMO-leden zijn benoemd tot erelid van de NVMO vanwege de waardevolle inspanningen die zij voor de NVMO en medische oncologie in Nederland hebben verricht.

“Ereleden NVMO”Lees meer

NVMO-prijzen

Jaarlijks bekroont de NVMO tijdens de Oncologiedagen twee promovendi met de prijs voor het beste oncologieproefschrift van het jaar. Tijdens deze NVMO-bijeenkomst wordt tevens de jaarlijkse Pieter De Mulder Award uitgereikt.

“NVMO-prijzen”Lees meer

NVMO-logo

Het NVMO-logo uit 1997 is in 2017 geëvolueerd naar een eigentijds logo waarin op abstracte wijze de integrale, regisserende, empathische en verbindende rol van de NVMO tot uiting komt. Bekijk de animatie voor de evolutie van het oorspronkelijke naar het nieuwe, eigentijdse logo.

“NVMO-logo”Lees meer