NVMO

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) is op 20 oktober 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.

Bestuur NVMO

 • Dr. Haiko Bloemendal
 • Dr. Maartje Los
 • Dr. Marije Slingerland
 • Robbert van Alphen
 • Marissa Cloos-van Balen
 • Dr. Jan Willem de Groot
 • Dr. ing. Sjoerd Hovenga
 • Dr. Margot Tesselaar
“Bestuur NVMO”Lees meer

Commissie BOM

De NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM) beoordeelt de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen en nieuwe geregistreerde indicaties, met het doel te komen tot een betere landelijke afstemming van deze geneesmiddelen.

“Commissie BOM”Lees meer

Commissie Kwaliteit

De NVMO-commissie Kwaliteit heeft de opdracht om vanuit medisch-oncologisch perspectief de kwaliteit van zorg in Nederland te definiëren, regie te houden op richtlijnontwikkeling en de kennisagenda te beheren. Ook is de commissie binnen de NVMO het aanspreekpunt voor registraties en indicatoren.

“Commissie Kwaliteit”Lees meer

Commissie OOM

De NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen (OOM) heeft een liaisonfunctie tussen de NVMO en Zorgverzekeraars Nederland inzake te declareren indicatiecodes voor add-onmedicatie (geregistreerd en offlabel) in de oncologie.

“Commissie OOM”Lees meer

Webredactie­raad

De webredactieraad zet zich, in nauwe samenwerking met een webredactieteam van uitgeverij BPM Medica, in voor de redactionele invulling van de NVMO-website, waaronder de ontwikkeling van webcasts, e-learning en andere online vakinformatie.

“Webredactie­raad”Lees meer

Redactie­raad MO

De redactieraad van het NVMO-tijdschrift Medische Oncologie wordt gevormd door zeven NVMO-leden, waaronder één afgevaardigde van het NVMO-bestuur die fungeert als voorzitter van de redactieraad.

“Redactie­raad MO”Lees meer

NVMO-prijzen

Jaarlijks bekroont de NVMO tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen twee promovendi met de prijs voor het Oncologieproefschrift van het jaar. Tijdens deze NVMO-bijeenkomst wordt tevens de jaarlijkse Pieter De Mulder Award uitgereikt.

“NVMO-prijzen”Lees meer

Ereleden

Voormalige NVMO-voorzitters en prominente NVMO-leden benoemd tot erelid van de NVMO.

 • Prof. dr. Hans Gelderblom
 • Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven
 • Aart van Bochove
 • Dr. Aafke Honkoop
 • Prof. dr. Pax Willemse
 • Prof. dr. Hans Nortier
 • Dr. Cees Rodenburg
 • Prof. dr. Theo Wagener
“Ereleden”Lees meer

Over de NVMO

De NVMO is in 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De NIV en de NVvO functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.

“Over de NVMO”Lees meer

Strategie 2018-2022

De Strategie NVMO 2018-2022 beschrijft de beoogde richting van de NVMO voor de komende jaren om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk niveau als op organisatorisch en beleidsmatig niveau.

“Strategie 2018-2022”Lees meer

Logo NVMO

Het NVMO-logo uit 1997 is in 2017 geëvolueerd naar een eigentijds logo waarin op abstracte wijze de integrale, regisserende, empathische en verbindende rol van de NVMO tot uiting komt. Bekijk de animatie voor de evolutie van het oorspronkelijke naar het nieuwe, eigentijdse logo.

“Logo NVMO”Lees meer