Over de NVMO

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) is op 20 oktober 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.

NVMO in het kort

De NVMO is in 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De NIV en de NVvO functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.

“NVMO in het kort”Lees meer

NVMO-prijzen

Jaarlijks bekroont de NVMO tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen twee promovendi met de prijs voor het Oncologieproefschrift van het jaar. Tijdens deze NVMO-bijeenkomst wordt tevens de jaarlijkse Pieter De Mulder Award uitgereikt.

“NVMO-prijzen”Lees meer

Ereleden

Voormalige NVMO-voorzitters en prominente NVMO-leden benoemd tot erelid van de NVMO.

  • Prof. dr. Hans Gelderblom
  • Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven
  • Aart van Bochove
  • Dr. Aafke Honkoop
  • Prof. dr. Pax Willemse
  • Prof. dr. Hans Nortier
  • Dr. Cees Rodenburg
  • Prof. dr. Theo Wagener
“Ereleden”Lees meer

Strategie 2018-2022

De Strategie NVMO 2018-2022 beschrijft de beoogde richting van de NVMO voor de komende jaren om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk niveau als op organisatorisch en beleidsmatig niveau.

“Strategie 2018-2022”Lees meer

Logo NVMO

Het NVMO-logo uit 1997 is in 2017 geëvolueerd naar een eigentijds logo waarin op abstracte wijze de integrale, regisserende, empathische en verbindende rol van de NVMO tot uiting komt. Bekijk de animatie voor de evolutie van het oorspronkelijke naar het nieuwe, eigentijdse logo.

“Logo NVMO”Lees meer