NVMO

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) is op 20 oktober 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.

Bestuur NVMO

 • Dr. Haiko Bloemendal
 • Dr. Maartje Los
 • Dr. Marije Slingerland
 • Robbert van Alphen
 • Marissa Cloos-van Balen
 • Dr. Jan Willem de Groot
 • Dr. ing. Sjoerd Hovenga
 • Dr. Margot Tesselaar
“Bestuur NVMO”Lees meer

Commissie BOM

De commissie BOM beoordeelt de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen en nieuwe geregistreerde indicaties, met het doel te komen tot een betere landelijke afstemming van deze geneesmiddelen.

“Commissie BOM”Lees meer

Commissie OOM

Dr. Metin Tascilar, voorzitter NVMO-commissie OOM internist-oncoloog, Isala, Zwolle Prof. dr. Hans Gelderblom, lid NVMO-commissie OOM internist-oncoloog, LUMC, Leiden Prof. … “Commissie OOM” verder lezen

Commissie Kwaliteit

De commissie heeft de opdracht om vanuit medisch-oncologisch perspectief de kwaliteit van zorg in Nederland te definiëren, regie te houden op richtlijnontwikkeling en de kennisagenda te beheren. Ook is de commissie binnen de NVMO het aanspreekpunt voor registraties en indicatoren.

“Commissie Kwaliteit”Lees meer

Webredactie­raad

De webredactieraad zet zich, in nauwe samenwerking met een webredactieteam van uitgeverij BPM Medica, in voor de redactionele invulling van de NVMO-website, waaronder de ontwikkeling van webcasts, e-learning en andere online vakinformatie.

“Webredactie­raad”Lees meer

Redactie­raad MO

De redactieraad van het NVMO-tijdschrift Medische Oncologie wordt gevormd door zeven NVMO-leden, waaronder één afgevaardigde van het NVMO-bestuur die fungeert als voorzitter van de redactieraad.

“Redactie­raad MO”Lees meer

NVMO-prijzen

Jaarlijks bekroont de NVMO tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen twee promovendi met de prijs voor het Oncologieproefschrift van het jaar. Tijdens deze NVMO-bijeenkomst wordt tevens de jaarlijkse Pieter De Mulder Award uitgereikt.

“NVMO-prijzen”Lees meer

Ereleden

Voormalige NVMO-voorzitters en prominente NVMO-leden benoemd tot erelid van de NVMO.

 • Prof. dr. Hans Gelderblom
 • Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven
 • Aart van Bochove
 • Dr. Aafke Honkoop
 • Prof. dr. Pax Willemse
 • Prof. dr. Hans Nortier
 • Dr. Cees Rodenburg
 • Prof. dr. Theo Wagener
“Ereleden”Lees meer