NVMO

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) is op 20 oktober 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.

Bestuur NVMO

 • Dr. Haiko Bloemendal
 • Dr. Maartje Los
 • Prof. dr. Carla van Herpen
 • Robbert van Alphen
 • Dr. Franchette van den Berkmortel
 • Dr. Marloes van Dongen
 • Dr. Ferry Eskens
 • Dr. Sjoerd Hovenga
 • Dr. Gabe Sonke
“Bestuur NVMO”Lees meer

Commissie BOM

De commissie BOM beoordeelt de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen en nieuwe geregistreerde indicaties, met het doel te komen tot een betere landelijke afstemming van deze geneesmiddelen.

“Commissie BOM”Lees meer

Webredactie­raad

De webredactieraad zet zich, in nauwe samenwerking met een webredactieteam van uitgeverij BPM Medica, in voor de redactionele invulling van de NVMO-website, waaronder de ontwikkeling van webcasts, e-learning en andere online vakinformatie.

“Webredactie­raad”Lees meer

Redactie­raad MO

De redactieraad van het NVMO-tijdschrift Medische Oncologie wordt gevormd door zeven NVMO-leden, waaronder één afgevaardigde van het NVMO-bestuur die fungeert als voorzitter van de redactieraad.

“Redactie­raad MO”Lees meer

NVMO-prijzen

Jaarlijks bekroont de NVMO tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen twee promovendi met de prijs voor het Oncologieproefschrift van het jaar. Tijdens deze NVMO-bijeenkomst wordt tevens de jaarlijkse Pieter De Mulder Award uitgereikt.

“NVMO-prijzen”Lees meer

Ereleden

Voormalige NVMO-voorzitters en prominente NVMO-leden benoemd tot erelid van de NVMO.

 • Aart van Bochove
 • Prof. dr. Koos van der Hoeven
 • Dr. Aafke Honkoop
 • Prof. dr. Pax Willemse
 • Prof. dr. Hans Nortier
 • Dr. Cees Rodenburg
 • Prof. dr. Theo Wagener

 

“Ereleden”Lees meer

Over de NVMO

De NVMO is op 20 oktober 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De NIV en de NVvO functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.

“Over de NVMO”Lees meer