Zorg

In dit onderdeel voorziet de NVMO haar leden van MKNT-lijsten en adviezen en handvatten met betrekking tot de medisch-oncologische behandeling in relatie tot COVID-19.

Moleculaire diagnostiek

Op deze pagina zijn lijsten met Minimaal Klinisch Noodzakelijke Targets (MKNT) te vinden. De MKNT-lijsten geven per tumortype een overzicht van prognostische/predictieve biomarkers met consequenties voor de behandeling en daarmee dus ook een overzicht van biomarkers per tumortype die minimaal getest dienen te worden.

“Moleculaire diagnostiek”Lees meer