Zorg

In dit onderdeel voorziet de NVMO haar leden van adviezen van de commissie Duurzaam- en Doelmatigheid en adviezen en handvatten met betrekking tot de medisch-oncologische behandeling in relatie tot COVID-19.