Symposium Geriatrische Oncologie

Op woensdag 5 februari 2020 vindt in Den Bosch het Symposium Geriatrische Oncologie 2020 plaats.

Het symposium is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie in nauwe samenwerking met de NVMO. Het symposiumprogramma is gericht op dilemma’s in de dagelijkse praktijk bij het behandelen van (kwetsbare) ouderen met kanker.

In de eerste plenaire sessie wordt een overzicht gegeven van de evidence vanuit geriatrisch, medisch-oncologisch, chirurgisch en radiotherapeutisch perspectief. De tweede plenaire sessie omvat drie actuele thema’s binnen de geriatrische oncologie: gedeelde besluitvorming, prehabilitatie en een debat over de zinvolheid van frailty screening voorafgaand aan een geriatrisch assessment.

Daarnaast zijn er vijf kleinschalige workshops over respectievelijk oncologie voor niet-oncologen, geriatrisch assessment voor niet-geriaters, multidisciplinaire casuïstiekbespreking rond onder- en overbehandeling, samenwerking tussen kankerbehandelaar en geriatrisch specialist en vroege inzet van palliatieve zorg.

Internist-oncoloog dr. Maartje Los (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) zit namens de medische oncologie in de programmacommissie van het symposium. Verder zullen vanuit de medische oncologie dr. Nienke de Glas (LUMC, Leiden), dr. Alexander de Graeff (UMC Utrecht) en prof. dr. Johanneke Portielje (LUMC, Leiden) als sprekers optreden.

Meer informatie over programma, sprekers en inschrijving is te vinden op www.symposiumgeriatrischeoncologie.nl.

meer informatie