Dutch Oncology COVID-19 Consortium

DOCC verzamelt data over de veiligheid van behandelingen van patiënten met een maligniteit en COVID-19.

De landelijke registratie van het Dutch Oncology COVID-19 Consortium (DOCC) is opgezet omdat er veel artsen en patiënten zijn met vragen over het wel of niet starten of continueren van een oncologische behandeling en er momenteel nauwelijks informatie is over de veiligheid van oncologische behandelingen tijdens de COVID-19-pandemie.

NVALT, NVMO, KWF, NFK, IKNL en vele patiëntenverenigingen steunen dit initiatief. Daarnaast lijkt KWF genegen om dit initiatief te ondersteunen, mits dit landelijk wordt uitgerold en wordt afgestemd met IKNL. De registratie, die bestaat uit twee delen, is vooral bedoeld om de zorg voor patiënten tijdens de COVID-19-pandemie zo veel mogelijk te optimaliseren.

Geregistreerde gegevens zullen wekelijks worden geanalyseerd om snel eventueel klinisch relevante trends op te sporen. Belangrijke bevindingen zullen direct met deelnemers aan het consortium worden gedeeld. Indien resultaten nieuwswaarde hebben, dan zullen deze in de vorm van een publicatie worden gedeeld.

Initiatiefnemers van DOCC zijn internist-oncoloog dr. Astrid van der Veldt en longarts prof. dr. Anne-Marie Dingemans van het Erasmus MC in Rotterdam.

NVMO-leden lezen meer over de DOCC-registratie in het besloten deel van de NVMO-website. Daar staan verder een instructie en enkele vragenlijsten. DOCC is bereikbaar via covid.oncology@erasmusmc.nl.

lees verder