Gemandateerden voor rondetafel-gesprekken

Via SONCOS is er meer informatie gekomen over het IZA. De NVMO mag een eerste en tweede vertegenwoordiger benoemen voor vier tumortypen die in de eerste tranche aan bod komen.

Het bestuur heeft de volgende personen benaderd, respectievelijk als eerste en tweede vertegenwoordiger. Zo zijn zowel academische als perifeer werkende oncologen betrokken.

  1. Hoofd-halscarcinoom: dr. Esther van Meerten - dr. Marije Slingerland
  2. Maag- en slokdarmcarcinoom: prof. dr. Hanneke van Laarhoven - dr. Laurens Beerepoot
  3. Pancreascarcinoom: dr. Hanneke Wilmink - dr. Geert Cirkel
  4. Niercarcinoom: dr. Paul Hamberg - dr. Sjoukje Oosting

Er is inmiddels een longlist met zorginterventies gemaakt. Die wordt nog aangepast. Naar verwachting zijn rond half augustus dit jaar de kaders bekend, zie het tijdspad hieronder.

Wij houden u op de hoogte.