Tumorspecifieke tafels zijn begonnen

De NVMO neemt deel aan de vier IZA-tumorspecifieke tafels die in de eerste tranche aan bod komen: hoofd-halscarcinoom, maag- en slokdarmcarcinoom, pancreascarcinoom en niercarcinoom.

Dit zijn de vertegenwoordigers per tumortype:

  1. Hoofd-halscarcinoom: dr. Esther van Meerten - dr. Marije Slingerland
  2. Maag- en slokdarmcarcinoom: prof. dr. Hanneke van Laarhoven - dr. Laurens Beerepoot
  3. Pancreascarcinoom: dr. Hanneke Wilmink - dr. Geert Cirkel
  4. Niercarcinoom: dr. Paul Hamberg - dr. Sjoukje Oosting

De internist-oncologen willen eerst een impactanalyse voordat er afspraken over volume komen. In deze analyse moeten de toegankelijkheid voor patiënten, wachttijden/OK- en IC-capaciteit en effecten op opleiding en onderzoek aan bod komen. Ook willen de vertegenwoordigers inzetten op shared care modellen zodat behandelingen dicht bij huis kunnen.

Patiëntenverenigingen

De oncologen hadden graag gezien dat aan de tumorspecifieke tafels ook vertegenwoordigers van de tumorspecifieke patiëntenverenigingen zouden deelnemen. Dit bleek niet haalbaar. Er komt wel een soort tussentafel tussen de tumorspecifieke tafels en de uiteindelijke ronde tafel waar de patiëntenverenigingen inspraak hebben. Er is inmiddels een brief van de NFK gekomen over hoe zij de zorg voor deze tumoren zouden willen zien.

Meer informatie

Het NVMO-bestuur heeft aangedrongen op meer duidelijkheid over de besluitvormingsprocedures aan de ronde tafel. Hierover is vooralsnog geen duidelijkheid gegeven. Met nieuwsbrieven proberen we u steeds op de hoogte te houden.

De NVMO wenst de gemandateerden veel wijsheid toe de komende maanden.