Algemene Ledenvergadering NVMO Voorjaar 2019

16 apr 2019

Algemene Ledenvergadering NVMO Voorjaar 2019

Jaarbeurs Meetup, Utrecht


Deze algemene ledenvergadering van de NVMO vond plaats op dinsdag 16 april 2019 van 18.00 tot 20.00 uur in vergadercentrum Jaarbeurs Meetup van het Beatrixgebouw in Utrecht.

Onder meer een terugkoppeling en eerste voorstel van de NVMO-commissie Kwaliteit stonden op de agenda. Tevens werden aanpassingen in de statuten aan de leden voorgelegd.

Voor NVMO-leden zijn de vergaderstukken te raadplegen en downloaden in het besloten ledendeel van de NVMO-website (inloggen vereist). Ook kunnen NVMO-leden in het onderdeel Webcast van de NVMO-website een webcast van deze ledenvergadering bekijken.

naar vergaderstukken naar webcast