Algemene Ledenvergadering NVMO 2019

16 april 2019

Algemene Ledenvergadering NVMO 2019

Jaarbeurs Meetup, Utrecht


Deze algemene ledenvergadering van de NVMO zal plaatsvinden op dinsdag 16 april 2019 van 18.00 tot 20.00 uur in vergadercentrum Jaarbeurs Meetup van het Beatrixgebouw in Utrecht.

Onder meer een terugkoppeling en eerste voorstel van de NVMO-commissie Kwaliteit staan op de agenda. Tevens zullen aanpassingen in de statuten aan de leden worden voorgelegd. Voor NVMO-leden is de agenda te raadplegen en downloaden in het besloten ledendeel van de NVMO-website via onderstaande button (inloggen vereist). Daar staan tevens de notulen van de afgelopen algemene ledenvergadering en andere vergaderstukken. NVMO-leden kunnen reacties op de agenda of andere vergaderstukken reeds doorgeven via bestuur@nvmo.org. NVMO-leden dienen zich vooraf voor de algemene ledenvergadering aan te melden via secretariaat@nvmo.org.

naar agenda