Ed Maartense Symposium

23 mei 2018

Ed Maartense Symposium

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft


Ter nagedachtenis aan dr. Ed Maartense (1949-2017) wordt op 23 mei 2018 in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft het Ed Maartense Symposium gehouden. Thema van het symposium is ‘de oudere patiënt met kanker’; het onderwerp dat Maartense na aan het hart lag. Onderwerpen die vanuit dit thema aan bod komen zijn geriatrisch assessment, geïntegreerde zorg, chirurgie bij coloncarcinoom, mammacarcinoom en late schade na radiotherapie. Aanmelding voor het symposium is mogelijk door te mailen naar symposium-onco@rdgg.nl.

Meer informatie