Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2016 ∞

16 nov 2016 - 18 nov 2016Hotel en Congrescentrum PapendalArnhem

Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2016 ∞

Wanneer

16 nov 2016 - 18 nov 2016    
de hele dag

Waar

Hotel en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3, Arnhem, Gelderland, 6816 VD

Event Type

Kaart niet beschikbaar

Op 17 en 18 november 2016 organiseerden de NVMO en BSMO de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2016 in Congrescentrum Papendal in Arnhem. Dit jaar werd het 10-jarig jubileum gevierd in de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen bij deze jaarlijkse nascholingsbijeenkomst.

Onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk vormden ook ditmaal de kern van het programma. Dit jaar werd ruimschoots aandacht hieraan besteed onder noemer ‘less is more’ bij onder meer blaascarcinoom, cholangiocarcinoom, colorectaal carcinoom, mammacarcinoom, immunotherapie en palliatieve zorg.

Ook de stijgende zorgkosten in de oncologie kwamen aan bod. Daarover werd een debatsessie gehouden met verschillende spelers op dit gebied. Verder werd een keynote lecture over voeding en kanker gehouden door prof. dr. Jaap Seidell.

Ook de jonge collega’s werden weer in de gelegenheid gesteld onderzoek te presenteren en te wedijveren voor de prijzen voor het Oncologieproefschrift van het jaar en de Pieter De Mulder Award.


Programma


Woensdag 16 november 2016

Onderwijsmiddag en -avond voor en door jonge oncologen (jNVMO)

 

14:00 uur Ontvangst met lunch
15:00 uur Niercelcarcinoom
Dr. Sjoukje Oosting, UMC Groningen
16:30 uur Pauze
16:45 uur (Neo-)adjuvant mammacarcinoom
Dr. Gabe Sonke, Antoni van Leewenhoek, Amsterdam
18:15 uur Diner
19:30 uur Dure geneesmiddelen
Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, Radboudumc, Nijmegen
21:30 uur Borrel

Donderdag 17 november 2016

 

9.55 uur Opening door de voorzitter progammacommissie
Tractus digestivus; less is more?
10.00 uur Behandeling rectumcarcinoom T1-2
Is de chirurg overbodig bij rectumcarcinoom?
Welke genetische tests bepalen de behandeling bij coloncarcinoom?
11.10 uur Pauze
Palliatieve zorg…, less is more?
11.40 uur Advance care planning: wat doet u zelf?
1,5-lijnszorg?
Lessen van een consultatieteam pijn en palliatieve zorg: is less more?
12.50 uur Lunchpauze
Onderzoek van eigen bodem
13.50 uur Gent, Groningen, Nijmegen en Rotterdam
15.00 uur Pauze
DEBAT aan de hand van casussen
15.30 uur Hoe gaan we om met kosten? Wat kunnen wij zelf doen?
De nieuwe dure middelen
Visie Nefarma
Casussen & stellingen
Regelgeving
17.30 uur Borrel
18.30 uur Diner

Vrijdag 18 november 2016

8.00 uur Algemene ledenvergadering NVMO
Key-note lecture
10.00 uur Voeding en kanker: less is more!
Highlights
10.50 uur Blaascarcinoom gecentraliseerde zorg – minder centra, less is more?
Het cholangiocarcinoom
Immunotherapie bij niet-melanoom?
11.50 uur Pauze
Nieuwe ontwikkelingen
12.20 uur Pieter de Mulder Award
Oncologieproefschriften van het jaar
13.00 uur Lunchpauze
Mammacarcinoom
14.00 uur Weglaten radiotherapie bij kleinere mammacarcinomen
Weglaten (chirurgische) okselbehandeling
Weglaten chemotherapie / antracyclines (?)
Spoed BRCA 1-2, p53: voor wie en wanneer?
15.20 uur Sluiting door voorzitter NVMO

Programmacommissie

 • Dr. Sjoerd Hovenga, voorzitter
 • Prof. dr. Veronique Cocquyt
 • Prof. dr. Winald Gerritsen
 • Prof. dr. Jacques De Grève
 • Prof. dr. Hanneke van Laarhoven
 • Prof. dr. Sabine Linn
 • Dr. Johanneke Portielje
 • Prof. dr. Patrick Schöffski
 • Dr. Carolien Schröder
 • Dr. Ester Siemerink
 • Dr. Tineke Smilde

Organisatie en inlichtingen

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
tel. 073 – 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

Auteur: sowmedia sowmedia

Test