Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018

15 november 2018 - 16 november 2018

Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018

Hotel- en Congrescentrum Papendal, Arnhem


Op donderdag 15 en vrijdag 16 november 2018 organiseert de NVMO in nauwe samenwerking met de BSMO de 24e editie van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen.

Onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk vormen weer de kern van het programma. Dit komt dit jaar naar voren in sessies over respectievelijk mammacarcinoom, tumoren van de tractus digestivus, immuuntherapie en palliatieve zorg. Verder zullen enkele experts keynote lectures verzorgen en zal worden stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen rondom DNA-analyses van tumoren.

In de sessie Onderzoek van eigen bodem zullen collega’s van de academische centra in Groningen, Leuven en Utrecht resultaten van studies presenteren. Verder zullen de jonge collega’s in de gelegenheid worden gesteld om te wedijveren voor de prijzen voor het Oncologieproefschrift van het jaar en de Pieter de Mulder Award. De Oncologiedagen vinden weer plaats in Congrescentrum Papendal in Arnhem.


Inschrijvers tot en met vrijdag 28 september 2018 ontvangen korting op het inschrijftarief. Deelnemers die zich hebben ingeschreven vóór maandag 5 november 2018 ontvangen hun toegangsbadge voorafgaand aan het congres.

INSCHRIJVEN


PROGRAMMA

 


Donderdag 15 november 2018

9.55 uur Opening door voorzitter programmacommissie
Dr. ing. Sjoerd Hovenga, voorzitter
. Mammacarcinoom (nieuwe richtlijn 2017/2018)
Moderator: prof. dr. Johanneke Portielje, LUMC en HagaZiekenhuis
10.00 uur Neoadjuvante therapie bij mammacarcinoom: precisietherapie
Dr. Judith Kroep, LUMC
10.30 uur Locoregionale behandeling mammacarcinoom: de weg naar Rome
Dr. Jos Merkus, HagaZiekenhuis
11.00 uur Ki67 voor risicostratificatie ER-positief mammacarcinoom: zijn we klaar voor klinische implementatie?
Dr. Bert van der Vegt, UMC Groningen
11.30 uur Koffie- en theepauze
. Immuuntherapie
Moderator: prof. dr. Winald Gerritsen, Radboudumc
12.00 uur Is PD-L1 immuunhistochemie de beste selectie van patiënten voor immunotherapie bij het niet-kleincellig longcarcinoom?
Dr. Erik Thunnissen, Amsterdam UMC, locatie VUmc
12.30 uur Immuuntherapie en endocrinologie: het belang van een goede organisatie van zorg
Dr. Gerrit van den Berg, UMC Groningen
13.00 uur Lunchpauze
. Onderzoek van eigen bodem
Moderatoren: prof. dr. Jacques De Grève (voorzitter BSMO) en dr. Haiko Bloemendal (voorzitter NVMO)
14.00 uur Muismodellen met PhAc-ALGP-doxorubicine: een enzym-geactiveerd antracycline-prodrug
Dr. Jasmien Cornillie, UZ Leuven
14.20 uur Lichaamssamenstelling als tool voor behandelstrategie?
Dr. Sophie Kurk, UMC Utrecht
14.40 uur n.t.b.
Dr. Rico Bense, UMC Groningen
15.00 uur Het CPCT: we gaan in volle vaart richting genomics driven oncologie
Dr. Martijn Lolkema, Erasmus MC, Rotterdam
15.40 uur Koffie- en theepauze
. Keynote lecture
Moderator: dr. Ester Siemerink, Ziekenhuis Groep Twente
16.30 uur Implications of increasing subgroups within the breast cancer field
Dr. Otto Metzger, Dana-Farber Cancer Institute, Verenigde Staten
17.30 uur Aperitief
18.30 uur Diner

Vrijdag 16 november 2018

 

8.00 uur Algemene ledenvergadering NVMO
. Palliatieve zorg anno 2018
Moderatoren: dr. Ruud Blankenburgh (Röpcke Zweers Ziekenhuis) en Lidian Neurink (Röpcke Zweers Ziekenhuis)
10.00 uur Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland: van papier naar praktijk
Joep Douma, IKNL, Utrecht
10.30 uur Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland: en nu?
Prof. dr. An Reyners, UMC Groningen
. Keynote lecture
Moderator(en): n.t.b.
11.00 uur Current and future options for the medical treatment of metastatic renal cell carcinoma
Prof. Viktor Grünwald, Clinic for Hematology, Hemostasis, Oncology and Stem Cell Transplantation, Medical School Hannover, Duitsland
11.30 uur Koffie- en theepauze
Nieuwe ontwikkelingen
Moderatoren: prof. dr. Jacques De Grève (voorzitter BSMO) en dr. Haiko Bloemendal (voorzitter NVMO)
12.00 uur Pieter De Mulder Award 2018
12.15 uur Oncologieproefschrift van het jaar
12.45 uur Lunchpauze
. Tractus digestivus
Moderator(en): n.t.b.
13.45 uur Wat zijn in 2018 de behandelopties bij het pancreascarcinoom?
Prof. dr. Olivier Busch, Amsterdam UMC, locatie AMC / Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)
14.15 uur Immuuntherapie voor oesofagus- en maagcarcinoom: werkt dat?
Prof. dr. Hanneke van Laarhoven, Amsterdam UMC, locatie AMC
14.45 uur E-nose detecteren van kankersoorten van de tractus digestivus
Andre Elands, The eNose Company
15.15 uur Sluiting
Dr. Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO

Programmacommissie

Dr. ing. Sjoerd Hovenga, voorzitter
Dr. Ruud Blankenburgh
Prof. dr. Veronique Cocquyt
Prof. dr. Jacques De Grève
Prof. dr. Winald Gerritsen
Prof. dr. Hanneke van Laarhoven
Prof. dr. Sabine Linn
Prof. dr. Johanneke Portielje
Prof. dr. Patrick Schöffski
Dr. Carolien Schröder
Dr. Ester Siemerink


Accreditatie

Donderdag 15 november 2018 Vrijdag 16 november 2018
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 5 punten 4 punten
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 5 punten 4 punten
Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers 5 punten 4 punten
Nederlandse Verenging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) 6 punten 4 punten

De Belgische Vereniging voor Medische Oncologie (BSMO) zal zorgdragen voor accreditatie in België. Tevens zal het programma aangeboden worden voor ESMO-MORA-accreditatie.


Sponsors

Kijk voor een overzicht van de (hoofd)sponsors van de Oncologiedagen 2018 op www.nvmodagen.nl.


Organisatie en inlichtingen

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
tel. 073 – 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com