Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 ∞

15 november 2018 - 16 november 2018

Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 ∞

Hotel- en Congrescentrum Papendal, Arnhem


Op donderdag 15 en vrijdag 16 november 2018 organiseerde de NVMO in nauwe samenwerking met de BSMO de 24e editie van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen.

Onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk vormden weer de kern van het programma. Dit kwam dit jaar naar voren in sessies over respectievelijk mammacarcinoom, tumoren van de tractus digestivus, immuuntherapie en palliatieve zorg. Verder verzorgden enkele experts keynote lectures en werd er stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen rondom DNA-analyses van tumoren.

In de sessie Onderzoek van eigen bodem presenteerden collega’s van de academische centra in Groningen, Leuven en Utrecht resultaten van studies. Verder werden de jonge collega’s in de gelegenheid gesteld om te wedijveren voor de prijzen voor het Oncologieproefschrift van het jaar en de Pieter de Mulder Award. De Oncologiedagen vonden weer plaats in Congrescentrum Papendal in Arnhem.

NVMO-leden kunnen de presentaties van de Oncologiedagen bekijken door hier in te loggen


Programmacommissie

Dr. ing. Sjoerd Hovenga, voorzitter
Dr. Ruud Blankenburgh
Prof. dr. Veronique Cocquyt
Prof. dr. Jacques De Grève
Prof. dr. Winald Gerritsen
Prof. dr. Hanneke van Laarhoven
Prof. dr. Sabine Linn
Prof. dr. Johanneke Portielje
Prof. dr. Patrick Schöffski
Dr. Carolien Schröder
Dr. Ester Siemerink


Accreditatie

Donderdag 15 november 2018 Vrijdag 16 november 2018
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 5 punten 4 punten
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 5 punten 4 punten
Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers 5 punten 4 punten
Nederlandse Verenging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) 6 punten 4 punten

De Belgische Vereniging voor Medische Oncologie (BSMO) zal zorgdragen voor accreditatie in België. Tevens zal het programma aangeboden worden voor ESMO-MORA-accreditatie.


Sponsors

Kijk voor een overzicht van de (hoofd)sponsors van de Oncologiedagen 2018 op www.nvmodagen.nl.


Organisatie en inlichtingen

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
tel. 073 – 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com