Dr. Lieke Razenberg


bestuurslid jNVMO en lid webredactieraad NVMO-website
internist-oncoloog i.o., UMC Utrecht


Dr. L.G.E.M. Razenberg (1990) is internist-oncoloog in opleiding in het UMC Utrecht. Zij studeerde geneeskunde in Maastricht, waar zij tevens het Honours Programme Research volgde. In 2017 promoveerde ze op onderzoek naar de systemische behandeling van het gevorderd colorectaal carcinoom in de dagelijkse praktijk. Zij verrichtte dit onderzoek via het IKNL en combineerde dit met een anios-functie op de Polikliniek Oncologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In november 2016 startte ze aldaar met de opleiding tot internist. Sinds september 2020 volgt ze de differentiatie medische oncologie aan het UMC Utrecht en sinds juni 2021 is ze bestuurslid van de jNVMO.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.