Elianne de Boer


bestuurslid jNVMO
internist-oncoloog i.o., UMC Groningen, Groningen


E.C.S. de Boer (1989) is internist-oncoloog in opleiding in het UMC Groningen. Ze studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2015 startte ze met de opleiding tot internist in het Deventer Ziekenhuis, waarna ze het academische deel van haar opleiding vervolgde in het UMC Groningen. Per februari 2020 is ze bezig met de differentiatie medische oncologie. Sinds april 2020 is ze bestuurslid van de jNVMO.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.