Elianne de Boer


bestuurslid jNVMO
internist-oncoloog i.o., UMC Groningen, Groningen


E.C.S. de Boer (1989) is internist-oncoloog in opleiding in het UMC Groningen. In 2015 startte ze met de opleiding tot internist in het Deventer Ziekenhuis, waar ze actief was in de arts-assistenten commissie Interne Geneeskunde, onderwijs commissie en de commissie ethiek. In 2018 vervolgde ze haar opleiding in het UMC Groningen, waar zij actief is in het arts-assistenten bestuur van de Interne Geneeskunde. Per februari 2020 is ze van start gegaan met de differentiatie medische oncologie. Sinds april 2020 is ze bestuurslid van de jNVMO.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.