Karlijn van Rooijen


bestuurslid jNVMO
internist-oncoloog i.o., UMC Utrecht


K.L. van Rooijen (1981) begon de opleiding interne geneeskunde in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Ze is nu internist-oncoloog in opleiding in het UMC Utrecht en op dit moment werkzaam als promovenda (2016-2019) bij de afdeling Medische Oncologie in het UMC Utrecht (onderzoek op het gebied van colorectaal carcinoom). Vanaf januari 2019 zal ze de differentiatie tot internist-oncoloog hervatten. Sinds juni 2017 is ze bestuurslid van de jNVMO.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2017-2018

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.