Rosa Nieuwenhuize


bestuurslid jNVMO
internist-oncoloog i.o., Erasmus MC, Rotterdam


R.M. Nieuwenhuize (1989) is internist-oncoloog in opleiding bij het Erasmus MC in Rotterdam. Na twee jaar als anios interne geneeskunde te hebben gewerkt, startte ze in 2016 met de opleiding tot internist. Voor perifere stages was ze in 2018 werkzaam in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. In juli 2019 startte ze met de differentiatie medische oncologie. Tijdens de eerste periode van haar opleiding was ze redacteur bij De Jonge Specialist. In 2019 was zij via de jNIV betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe e-portfolio voor internisten in opleiding. Sinds april 2020 is ze bestuurslid van de jNVMO.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.