Ruud Blankenburgh


NVMO-bestuurslid met portefeuille richtlijnen, kwaliteit, DOT en andere beroepsbelangen
lid NVMO-commissie Kwaliteit
internist-oncoloog, Saxenburgh Medisch Centrum, Hardenberg


R. Blankenburgh (1967) werkt sinds 2001 als internist-oncoloog bij Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg. De opleiding geneeskunde volgde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de opleiding interne geneeskunde aan het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en Erasmus Medisch Centrum. De opleiding medische oncologie volgde hij in het UMC Groningen. Hij heeft registraties voor het uitvoeren van gastroscopie en coloscopie. Tot december 2021 was hij voorzitter van de Vereniging Medische Staf van Saxenburgh. Hij is lid van de NIV-adviescommissie gastro-enterologie en lid van de programmacommissie voor de Oncologiedagen van de NVMO. Sinds januari 2022 is hij bestuurslid van de NVMO met de portefeuille richtlijnen, kwaliteit, DOT en andere beroepsbelangen. Ook is het lid van de NVMO-commissie Kwaliteit.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.