Chantal Pereira


ambtelijk secretaris NVMO-commissie BOM
senior adviseur, IKNL, locatie Utrecht


C. Pereira is bij IKNL als senior adviseur verantwoordelijk voor alles wat speelt rondom doelmatige zorg, zoals inzicht in de inzet en uitkomsten van (dure) geneesmiddelen. De afgelopen jaren heeft zij als projectleider en expert gewerkt aan de bekostiging van palliatieve zorg. Samen met betrokken beroeps- en brancheorganisaties en (semi-)overheden heeft ze zich onder andere ingezet voor de optimalisatie van de DBC palliatieve zorg, alternatieve bekostiging van sector overstijgende samenwerking en geneesmiddelenvergoeding in de eerstelijn.