Prof. dr. Anne-Marie Dingemans


lid commissie BOM (namens NVALT)
longarts, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam
hoogleraar Longziekten, in het bijzonder de thoracale oncologie


Prof. dr. A-M.C. Dingemans (1968) is sinds september 2019 als longarts werkzaam bij het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam. Eerder was ze werkzaam bij het Maastricht UMC+. Ze neemt als consulent deel aan multidisciplinair overleg in andere ziekenhuizen. Ze is bestuurslid van de NVALT-sectie Oncologie en voorzitter van de EORTC Lung Cancer Group.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.