Prof. dr. Nielka van Erp


lid commissie BOM
ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, Radboudumc, Nijmegen
Hoogleraar Cancer pharmacology


Prof. dr. N.P. van Erp (1977) volgde tussen 2005 en 2009 de specialisatie tot ziekenhuisapotheker in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In dezelfde periode promoveerde ze op onderzoek naar de farmacologie van tyrosinekinaseremmers. Na het afronden van haar specialisatie en promotie bleef ze 2 jaar in het LUMC werkzaam als ziekenhuisapotheker / postdoctoraal onderzoeker. Sinds 2012 is ze in de apotheek van het Radboudumc werkzaam als ziekenhuisapotheker en onderzoeker. In het Radboudumc is ze vanuit de apotheek verantwoordelijk voor oncologische patiëntenzorg. Ze is hoofd van het laboratorium van de apotheek en leidt een onderzoeksgroep waarin ze de farmacologie van orale doelgerichte oncologische medicatie bestudeert. Sinds 2012 is ze lid van de Special Interest Group Oncologie van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Ze is bestuurslid van de Dutch Oncology Pharmacology Group (DPOG), medeoprichter van de website www.cancer-druginteractions.org en organiseert elke 2 jaar de International Workshop on Clinical Pharmacology of Anticancer Drugs (ICPAD). Sinds maart 2021 is ze hoogleraar Cancer pharmacology.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2017-2018

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: Astellas, Janssen-Cilag, Novartis.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Astellas, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Gilead, Pfizer, Sanofi, Ipsen, Janssen-Cilag, Roche (niet persoonlijk, maar aan academie uitgekeerd).
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: Sanofi, Novartis (niet persoonlijk, maar aan academie uitgekeerd).
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.