Prof. dr. Nielka van Erp


lid commissie BOM
ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, Radboudumc, Nijmegen
Hoogleraar Cancer pharmacology


Prof. dr. N.P. van Erp (1977) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Van 2005 tot 2009 volgende ze de specialisatie tot ziekenhuisapotheker in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In dezelfde periode promoveerde ze op onderzoek naar de farmacologie van tyrosinekinaseremmers. Na het afronden van haar specialisatie en promotie bleef ze 2 jaar in het LUMC werkzaam als ziekenhuisapotheker en postdoctoraal onderzoeker. In 2012 maakte ze de overstap naar de apotheek van het Radboudumc. In het Radboudumc is ze vanuit de apotheek verantwoordelijk voor oncologische patiëntenzorg, en voor de onderzoeksgroep Cancer Pharmacology. In 2017 rondde ze de opleiding tot klinisch farmacoloog af. In 2018 werd ze benoemd tot universitair hoofddocent en per maart 2021 tot hoogleraar Cancer pharmacology. Ze is lid van van de Special Interest Group Oncologie van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Ze is bestuurslid van de Dutch Oncology Pharmacology Group (DPOG), medeoprichter van www.cancer-druginteractions.org en organiseert elke 2 jaar de International Workshop on Clinical Pharmacology of Anticancer Drugs (ICPAD). Sinds 2017 maakt ze deel uit van de NVMO-commissie BOM.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: Astellas, Janssen-Cilag, Novartis.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: Astellas, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Gilead, Pfizer, Sanofi, Ipsen, Janssen-Cilag, Roche (niet persoonlijk, maar aan academie uitgekeerd).
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: Sanofi, Novartis (niet persoonlijk, maar aan academie uitgekeerd).
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.