Thijs van Vegchel


ambtelijk secretaris commissie BOM
klinisch informaticus,
IKNL, locatie Nijmegen


T. van Vegchel (1979) studeerde biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit en werkt als klinisch informaticus bij IKNL. Bij IKNL werkte hij jarenlang aan de ontwikkeling en implementatie van de richtlijnen Mammacarcinoom en Colorectaal caricnoom en de doorontwikkeling van Oncoline.nl in Richtlijnendatabase.nl. Nu houdt hij zich vooral bezig met interactieve, datagedreven beslissingsondersteuningssystemen. Deze innovaties ondersteunen zorgverleners om de laatste medische inzichten sneller naar de praktijk te brengen en met behulp van observationele en “real world data" doorlopend te evalueren. Vanaf 2010 is hij als bestuurslid betrokken bij Kankerspoken; een stichting die zich inzet voor kinderen waarvan een ouder kanker heeft. Sinds 2009 ondersteunt hij de NVMO-commissie BOM als ambtelijk secretaris.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.