Dr. Annelieke Willemsen


lid commissie Duurzaam- en Doelmatigheid
internist-oncoloog en klinisch farmacoloog, Tergooi MC, Hilversum en Blaricum


Dr. A.E.C.A.B. Willemsen (1981) studeerde geneeskunde in Leiden en volgde daarna de opleiding interne geneeskunde in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Radboudumc in Nijmegen. Ze combineerde haar opleiding tot internist-oncoloog met een opleiding tot klinisch farmacoloog. Sinds 2019 werkt zij met veel plezier als internist-oncoloog in het Tergooi MC in Hilversum en Blaricum. Daar is zij verantwoordelijk voor de farmaco-oncologische portefeuille. Ook is ze onderdeel van het palliatief team van Tergooi MC. In 2020 promoveerde ze op onderzoek naar de farmacokinetiek en farmacodynamiek van everolimus bij borstkankerpatiënten.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: onbekend.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: onbekend.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: onbekend.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: onbekend.