Dr. Jeroen Hendrikx


lid NVMO-commissie Duurzaam- en Doelmatigheid (namens NVZA)
ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog,
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam


Dr. J.J.M.A. Hendrikx (1983) verrichte tussen 2010 en 2013 zijn promotieonderzoek naar orale taxanen in de apotheek van het Slotervaart Ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. In deze periode behaalde hij tevens de aantekening tot klinisch farmacoloog. Tussen 2014 en 2017 volgde hij in het Antoni van Leeuwenhoek de opleiding tot ziekenhuisapotheker met als differentiatierichting radiofarmacie. Sinds juli 2017 werkt hij in het Antoni van Leeuwenhoek als ziekenhuisapotheker met als aandachtsgebieden radiofarmacie, METC en dosering van monoklonale antilichamen.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: onbekend.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: onbekend.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: onbekend.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: onbekend.