Dr. Matthijs van de Poll


lid NVMO-commissie Duurzaam- en Doelmatigheid (namens NVZA)
ziekenhuisapotheker,
Máxima MC, Eindhoven en Veldhoven


Dr. M.E.C. van de Poll (1971) werkte na zijn studie farmacie in St Jude Children’s Research Hospital in Memphis. Daarna volgde hij de opleiding tot ziekenhuisapotheker in Máxima MC. Sinds 2003 werkt hij als ziekenhuisapotheker in Máxima MC. Zijn aandachtsgebieden zijn oncologie, maligne hematologie en pharmacy informatics.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: onbekend.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: onbekend.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: onbekend.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: onbekend.