Dr. Roelof van Leeuwen


lid NVMO-commissie Duurzaam- en Doelmatigheid (namens NVZA)
ziekenhuisapotheker, Erasmus MC, Rotterdam


Dr. R.W.F. van Leeuwen (1978) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. De opleiding tot ziekenhuisapotheker volgde hij in het Zaans Medisch Centrum en het VU Medisch Centrum. In 2012 startte hij bij het Erasmus MC in Rotterdam als ziekenhuisapotheker en promovendus. In 2016 verdedigde hij met succes zijn proefschrift Drug-drug Interactions in patients treated with anti-cancer agents. Van 2016 tot 2019 was hij postdoctoraal fellow bij het laboratorium voor translationele farmacologie op de afdeling Medische Oncologie van het Erasmus MC. Zijn belangrijkste onderzoek was gericht op geneesmiddel-geneesmiddel- en voedsel-geneesmiddel-interactiestudies in de oncologie, met een speciale interesse voor tyrosinekinase-inhibitors (TKI's). Sinds 2019 heeft hij een switch gemaakt naar het onderzoeksgebied van chemo-efficiëntie met een primaire focus op farmaco-economie.


> VERKLARING VAN BELANGEN

It seems they have changed the format of the result. Contact BPM Medica.