Dr. Roelof van Leeuwen


lid NVMO-commissie Duurzaam- en Doelmatigheid (namens NVZA)
ziekenhuisapotheker, Erasmus MC, Rotterdam


Dr. R.W.F. van Leeuwen (1978) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. De opleiding tot ziekenhuisapotheker volgde hij in het Zaans Medisch Centrum en het VU Medisch Centrum. In 2012 startte hij bij het Erasmus MC in Rotterdam als ziekenhuisapotheker en promovendus. In 2016 verdedigde hij met succes zijn proefschrift Drug-drug Interactions in patients treated with anti-cancer agents. Van 2016 tot 2019 was hij postdoctoraal fellow bij het laboratorium voor translationele farmacologie op de afdeling Medische Oncologie van het Erasmus MC. Zijn belangrijkste onderzoek was gericht op geneesmiddel-geneesmiddel- en voedsel-geneesmiddel-interactiestudies in de oncologie, met een speciale interesse voor tyrosinekinase-inhibitors (TKI's). Sinds 2019 heeft hij een switch gemaakt naar het onderzoeksgebied van chemo-efficiëntie met een primaire focus op farmaco-economie.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2018-2019

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: onbekend.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: onbekend.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: onbekend.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: onbekend.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: onbekend.