Cathrien Tromp-van Driel

lid commissie Kwaliteit
internist-oncoloog,
Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn


S.C.S. Tromp-van Driel (1975) studeerde geneeskunde aan Universiteit Utrecht. De opleiding tot internist volgde ze in het Diakonessenhuis in Utrecht en UMC Utrecht. Tijdens haar opleiding was ze lid van het JNIV-bestuur. Vervolgens volgde ze de opleiding medisch oncologie bij het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Van 2009 tot 2016 was ze als internist-oncoloog werkzaam bij het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. Daar was ze betrokken bij het opzetten van een oncologisch trialbureau en was ze enkele jaren voorzitter van de oncologiecommissie. Vanaf 1 juli 2016 is ze internist-oncoloog bij Gelre Ziekenhuizen (locatie Apeldoorn), alwaar ze sinds 1 februari 2018 het voorzitterschap van de oncologiecommissie voor alle locaties van Gelre Ziekenhuizen bekleedt. Haar ambitie ligt met name in de goede organisatie van de verdergaande regionalisering van de zorg, en het uniformer werken met duidelijke kwaliteitskaders. Sinds november 2018 is ze lid van de NVMO-commissie Kwaliteit.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2017-2018

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.